Sverige

Kompetensutveckling 

Våra medarbetares kunskaper och kompetens är avgörande för vår framgång och vi måste ständigt utvecklas för att förbli en attraktiv arbetsgivare. På KPMG satsar vi stora resurser på den yrkesmässiga och personliga utvecklingen av våra medarbetare.

Vi har ett stort utbud av utbildningar varje år. Vi satsar även på utbytesuppdrag med andra länder, men också på rörlighet inom det svenska företaget. För dig som blir ledare finns interna ledarskapsutbildningar där du får verktyg och stöd i ledarrollen. Redan tidigt i karriären får du chansen att handleda mer juniora medarbetare inom uppdragen.

 

Varje medarbetare hos KPMG har en individuell utvecklingsplan som bygger på en väl definierad karriärtrappa. Varje steg i karriärtrappan innebär ett utökat ansvar för kundrelationer och ledning av uppdrag. Som medarbetare hos oss har du en Performance Manager som tillsammans med dig sätter mål för din professionella och personliga utveckling.

 

Karriär betyder olika saker för olika personer. Hos oss handlar det om att ditt nästa steg ska vara rätt för dig.