Internationell karriär 

Förändring vidgar våra horisonter. Det ger oss nya perspektiv och möjligheter att lära av andra. Därför gör vi det enkelt för våra medarbetare att arbeta på många olika platser inom KPMG - inom flera olika länder och funktioner.  

Allteftersom våra kunder investerar i nya marknader blir vårt behov av internationell erfarenhet och kunskap större. Våra medarbetare behöver det globala perspektiv som krävs för att arbeta med multinationella kunder. På KPMG har du chansen att delta i vårt program för globalt utbyte, Global Mobility, GO. Uppdragen inom GO varierar i längd från tre månader till två eller tre år.

 

Möjligheterna till utlandstjänstgöring varierar beroende på vilket område av verksamheten du arbetar inom och din nivå av erfarenhet. Men oavsett uppdrag kommer du att utvecklas såväl personligt som professionellt. Under de senaste fem åren har över 6 000 KPMGare deltagit i internationella uppdrag till cirka 110 länder.

 

KPMG globalt

Läs mer om KPMG som arbetsgivare på den globala webbplatsen.