Sverige

Vård, medicin & hälsa 

KPMG har sedan länge arbetat med revision och rådgivning inom läkemedels- bioteknologi- och hälso- och sjukvårdsområdet. Vi har därför insikt och kunskap om utvecklingen inom samtliga av dessa områden.
Inom hälso- och sjukvården pågår ständigt förändringsprocesser som kräver nya lösningar för att hitta sätt att hantera det ökande behovet och efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster. Nya effektiva metoder för diagnos och behandling  innebär att hälso- och sjukvården kan förebygga, bota och lindra en större mängd av sjuklighet i befolkningen. Även den ökande andelen äldre i befolkningen kommer att medföra att behovet och efterfrågan av hälso- och sjukvård kommer att förändras och innebära stora utmaningar. Detta kräver en ändamålsenlig styrning och ledning av hälso- och sjukvården och alternativa driftformer.

Örjan Garpenholt

Örjan Garpenholt

Branschansvarig Vård, medicin & hälsa

+46 (0)19 168812

Läkemedelsföretagen står inför ett enormt tryck för att hantera den globala prispressen, utveckla nya produkter, och hantera den ökade översynen från stat och andra offentliga aktörer. Bioteknologibranschens utmaning finns bland annat i att säkerställa inflödet av kapital för att på så sätt kunna ta fram nya innovativa medicinska produkter och tjänster. Stora förändringar som dessa skapar fördelar för vissa men problem för andra. För att fortsätta vara konkurrenskraftig på en marknad i förändring krävs en målinriktad planering och ett effektivt användande av resurser. Vi kan hjälpa er att hantera detta och utnyttja de möjligheter som skapas.

 

Varför KPMG?
KPMG har egna specialister inom ekonomi, finansiering och vårdens alla strukturer och processer. Våra specialister har en långtgående erfarenhet både från ledande positioner inom näringsliv, offentlig verksamhet och som rådgivare. Genom sin erfarenheter har de breda kunskapsnätverk nationellt och internationellt.


Vi riktar oss framför allt mot ledare och beslutsfattare inom både privata och noterade bolag samt mot offentliga organisationer såsom bl.a. sjukhus, landsting och statliga organisationer.

 

Några av de tjänster vi erbjuder:

 

 • Verksamhets- och affärsutveckling
 • Ledarskapsutveckling och coachning
 • Omvärldsbevakning
 • Riskhantering
 • Regelverk
 • Transfer pricing
 • Etik
 • Utredningar
 • Revision
 • Uppföljning och utvärdering
 • Revision
 • Analys av vårdkedjor och kostnader
 • Hälsoekonomi
 • Logistik
 • Flöden