Tillverkning och industri 

Inom industri- och tillverkningssektorn är globalisering en självklar utgångspunkt för beslutsfattande. Inte minst genom den snabbt ökande konkurrensen från länder som Kina, Indien och länderna i Östeuropa.

Björn Hallin

Björn Hallin

Branschansvarig Tillverkning och industri

+46 (0)8 723 96 26

Kraven på snabbhet i beslutsfattandet ökar i takt med kortare produktcykler och ökad konkurrens. Förväntningarna på transparens i styrning och beslutsfattande samt en tydlig ekonomisk rapportering till marknaden blir högre.

 

På många områden som tidigare hanterats lokalt, såsom skatter, pensioner och IT, blir globala lösningar allt viktigare. I en global miljö kommer hållbar utveckling liksom miljöaspekter och socialt ansvar högt upp på agendan.

 

Nya marknader möjliggör tillverkning till låga kostnader. Men var tillverkning och FoU-arbete ska bedrivas är inte självklart. Aktuella undersökningar från KPMG visar att verksamhet i de "gamla" länderna fortfarande kan konkurrera inom en rad områden.

 

KPMG skapar möjligheter
Vår erfarenhet tillsammans med kunskapen från våra egna undersökningar, gör att vi kan bidra till våra kunders utveckling av affärsstrategier, riskhantering och relationer till finansmarknaden. Oavsett på vilka marknader och i vilka länder verksamheten bedrivs.

 

  • Rådgivning utifrån internationellt harmoniserade regelverk, exempelvis Transfer Pricing och IFRS.
  • Rådgiving utifrån alltmer internationellt integrerad verksamhet, exempelvis rådgivning vid förvärv och försäljning av verksamheter, nyetablering, riskhantering och intern kontroll samt affärssytem.