Teknologi 

Teknologisektorn präglas av en snabb teknikutveckling, ökad komplexitet och stark konkurrens. Det är en bransch där produktlivscyklerna blir kortare, nya marknader växer fram och konsumentbeteenden ändras i en snabb takt. I samband med dessa förändringar ställs höga krav på flexibilitet, affärsutveckling och strategi.

KPMG har ett stort antal medarbetare och ledande specialister inom teknologisektorn som har stor insikt i de förändringar som sker inom branschen och dess utmaningar.

Lars Åkne

Lars Åkne

Branschansvarig Teknologi

+46 (0)73 377 96 97

KPMG kan bistå med tjänster inom revision, skatt och rådgivning.

KPMG erbjuder företag inom teknologisektorn specialtjänster inom bl.a:

  • Revision
  • Företagsbeskattning
  • Företagsförvärv, avyttring och omstrukturering av verksamheter
  • Cloudtjänster
  • Outsourcing
  • IT transformation och programledning
  • Hantering av programvarulicenser

Aktuella publikationer


Internet of Things - ny trendrapport från KPMG. Läs mer om tekniken som beräknas revolutionera samhället.

Sustainability Services

Sustainability Services
Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.