Sverige

Teknologi 

Teknologisektorn präglas av en snabb teknikutveckling, ökad komplexitet och stark konkurrens. Det är en bransch där produktlivscyklerna blir kortare, nya marknader växer fram och konsumentbeteenden ändras i en snabb takt. I samband med dessa förändringar ställs höga krav på flexibilitet, affärsutveckling och strategi.

KPMG har ett stort antal medarbetare och ledande specialister inom teknologisektorn som har stor insikt i de förändringar som sker inom branschen och dess utmaningar.

Lars Åkne

Lars Åkne

Branschansvarig Teknologi

+46 (0)73 377 96 97

KPMG kan bistå med tjänster inom revision, skatt och rådgivning.

KPMG erbjuder företag inom teknologisektorn specialtjänster inom bl.a:

  • Revision
  • Företagsbeskattning
  • Företagsförvärv, avyttring och omstrukturering av verksamheter
  • Cloudtjänster
  • Outsourcing
  • IT transformation och programledning
  • Hantering av programvarulicenser