Offentlig sektor 

Den offentliga sektorn spelar en mycket central roll i det svenska samhället. Stat, regioner, landsting och kommuner producerar en rad servicetjänster och har ansvaret för stora delar av infrastrukturen. De äger företag inom en rad olika branscher och genom pensions- och sjukförsäkringssystemen är stat och kommuner också betydande kapitalförvaltare. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar dock ständigt. Detta ställer krav på avancerad verksamhetsstyrning och effektiva processer.

Sustainability Services

Sustainability Services
Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.

KPMG har genomfört en kraftfull satsning på den offentliga sektorn för att kunna erbjuda våra tjänster till olika offentliga aktörer. Tack vare kompetens och erfarenhet av teoretiska och praktiska problemlösningar har KPMG lyckats bli en betydande marknadsaktör inom området.

 

Rolf Greve

Rolf Greve

Branschansvarig offentlig sektor Rådgivning

+46 (0)73-327 21 32

Björn Flink

Björn Flink

Branschansvarig offentlig sektor Revision

+46 (0)70 539 94 82

Magnus Larsson

Magnus Larsson

Ansvarig: kommuner, landsting/regioner - förvaltningsrevision och rådgivning

+46 (0)70-695 47 61

Birgitta Johansson Vognsen

Birgitta Johansson Vognsen

Branschansvarig, EU/EC och annan överstatlig verksamhet

+46 (0)70 586 95 14