Sverige

Offentlig sektor 

Den offentliga sektorn spelar en mycket central roll i det svenska samhället. Stat, regioner, landsting och kommuner producerar en rad servicetjänster och har ansvaret för stora delar av infrastrukturen. De äger företag inom en rad olika branscher och genom pensions- och sjukförsäkringssystemen är stat och kommuner också betydande kapitalförvaltare. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar dock ständigt. Detta ställer krav på avancerad verksamhetsstyrning och effektiva processer.

KPMG har genomfört en kraftfull satsning på den offentliga sektorn för att kunna erbjuda våra tjänster till olika offentliga aktörer. Tack vare kompetens och erfarenhet av teoretiska och praktiska problemlösningar har KPMG lyckats bli en betydande marknadsaktör inom området.

Anders Thunholm

Anders Thunholm

Branschansvarig: statlig verksamhet

+46 (0)73 327 20 25

Magnus Larsson

Magnus Larsson

Ansvarig: kommuner, landsting/regioner - förvaltningsrevision och rådgivning

+46 (0)70-695 47 61

Birgitta Johansson Vognsen

Birgitta Johansson Vognsen

Branschansvarig, EU/EC och annan överstatlig verksamhet

+46 (0)70 586 95 14