Media & telekom 

För företag inom media och telekom innebär den snabba tekniska utvecklingen helt nya möjligheter. KPMG har gedigen erfarenhet från uppdrag inom revision, skatt och rådgivning för media- och telekomföretag över hela världen.

Förutsättningarna för media- och telekomföretag förändras snabbt. Ny teknik skapar förutsättningar för nya integrerade affärsmodeller. Konsumenternas efterfrågan skiftar allt snabbare. Livscykeln hos produkter och tjänster blir därmed kortare.

Lars Åkne

Lars Åkne

Branschansvarig Media & telekom

+46 (0)8 723 96 97

KPMGs samlade erfarenhet från uppdrag i Sverige och internationellt är grunden för de specialisttjänster vi erbjuder företag inom media och telekom. Vi vet hur man lever upp till de speciella krav på styrning och kontroll som snabb förändring innebär. Ett exempel är hur intäktsredovisning snabbt ska anpassas till nya affärsmodeller.

 

Vi har också stor erfarenhet av hur effektiva affärsprocesser skapas utifrån ny teknik och vi vet hur våra kunder utifrån sina unika förutsättningar bäst ska leva upp till aktiemarknadens krav på den finansiella rapporteringen.

 

KPMG är revisorer och rådgivare till ledande svenska företag och koncerner inom media och telekom. Bland våra kunder finns också många snabbt växande bolag på väg mot en notering. Genom vårt internationella nätverk är KPMG en samarbetspartner i alla länder där våra kunder är verksamma.

 

KPMG erbjuder media- och telekomföretag specialisttjänster inom följande områden: 

  • Revision
  • Företagsförvärv, M&A
  • Nyetablering av verksamhet i Sverige och internationellt
  • Börsnotering
  • Företagsbeskattning, bland annat inom områdena digitala tjänster, moms och transfer pricing
  • Hantering av licenser
  • Intern styrning och kontroll
  • Kvalificerad redovisning, bland annat tillämpning av IFRS