Ideella och icke vinstdrivande organisationer  

Ideella organisationer spelar en viktig roll i vårt samhälle och får allt mer utrymme och uppmärksamhet. Dessa verksamheter engagerar många människor, allt från medlemmar till givare. Kraven på organisationerna är därför höga. Vi kan hjälpa er att skapa trygghet och säkerhet med våra anpassade tjänster för ideella sektorn.
KPMG ger kvalificerat stöd
Vi erbjuder kvalificerat stöd för att skapa trygghet och säkerhet i er organisation så att ni kan ta tillvara möjligheter att uppnå era mål och syften. Våra branscherfarna specialister och revisorer har stor erfarenhet av de utmaningar som är specifika för just er.

Fredrik Sjölander

Fredrik Sjölander

Branschansvarig Ideella sektorn, auktoriserad revisor

+46 (0) 70 529 95 26

Stockholm Water Prize

Feature image
Stockholm Water Prize är ett internationellt vattenmiljöpris som främjar forskning och utveckling inom det globala vattenområdet. KPMG är en av grundarna till priset.

Sustainability Services

Sustainability Services
Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.