Handel & konsumentprodukter 

Detaljhandeln förändras i allt snabbare takt. Till detta bidrar ökad internationalisering och e-handel. Samtidigt blir hållbarhetsfrågor alltmer affärskritiska. KPMG har all den specialistkompetens som krävs av revisorer och rådgivare till dagens detaljhandelsbolag. Genom vårt internationella nätverk kan vi följa våra kunder på alla de marknader där de är verksamma.

Konkurrensen inom detaljhandeln blir allt större. På tidigare slutna nationella marknader agerar idag multinationella koncerner. Konsumenternas inköpsbeteenden ändras. E-handelns utmaning av köp över disk är bara ett exempel. Utvecklingen innebär utmaningen för bådet företag inom handel och konsumentprodukter. Pris och kostnadspressen ökar. Nya affärsmodeller kräver komplexa logistik- och affärssystem.


Att utveckla och skydda varumärket blir allt viktigare. För aktiemarknadens värdering är många gånger de immateriella tillgångarna viktigare än de materiella. Hanteringen av etiska frågor blir därför en central uppgift i arbetet med att vårda varumärket. Effektiv kontroll av arbetsförhållandena kring tillverkningen av de produkter som säljs blir en viktig del av riskhanteringen.

Johan Engdahl

Johan Engdahl

Branschansvarig Handel och konsumentprodukter

+46 (0)8 723 92 04

 

KPMG är revisorer och rådgivare till världsledande tillverkare av konsumentprodukter och stora internationella detaljhandels- och livsmedelsföretag. Bland våra svenska kunder finns både etablerade börsbolag och sådana som växer snabbt och förbereder en notering.  Vårt internationella nätverk med 2000 specialister inom Consumer Market gör att vi på ett smidigt sätt kan följa våra kunder i alla länder där de har verksamhet.

KPMG erbjuder företag inom handel och konsumentprodukter specialisttjänster inom:

  • Företagsförvärv och fusioner
  • Corporate finance
  • Riskhantering
  • Immateriella tillgångar
  • Utvärdering av IT-baserade distributions- och kontrollsystem
  • Moms, transfer pricing och annan företagsbeskattning
  • Redovisning
  • Revision

Sustainability Services

Sustainability Services
Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.