Bygg & fastigheter 

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer.  Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella marknader. Transparens blir en konkurrensfaktor när marknader konkurrerar om kapital. Därmed ökar kraven på tydlighet i bygg- och fastighetsbolagens finansiella rapportering. Hållbarhetsfrågor blir också viktigare.

 

Vår revision och rådgivning utgår från en djup branschkunskap. Bland våra kunder finns såväl svenska och internationella bygg- och fastighetsbolag som internationella fastighetsinvesterare: KPMG är revisorer i drygt 30 procent av de noterade svenska fastighetsbolagen. Många av dessa är internationellt verksamma. Vi är också revisorer och rådgivare till ett stort antal mindre bolag inom branschen.

Vårt perspektiv är svenskt och internationellt. Genom samarbetet med våra specialister i KPMGs internationella nätverk analyserar vi snabbt konsekvenserna av nya internationella redovisningsregler, utvecklingen av REITs (Real Estate Investment Trusts) och av branschspecifika derivatinstrument.

 

När vår kunds verksamhet så kräver ingår alltid revisorer och specialister från alla länder där företaget bedriver sin verksamhet.

 

KPMG erbjuder företag inom bygg- och fastighetsbranschen specialisttjänster inom:

  • Fastighets- och företagsförvärv, M&A
  • Corporate finance
  • Företagsbeskattning
  • Etik- och miljöredovisning
  • Redovisning
  • Revision
  • Debt Advisory

KPMG Property Lending Barometer 2014

KPMG Property Lending Barometer 2014
KPMG har undersökt hur ledande europeiska banker ser på fastighetssektorn samt bankernas vilja och möjlighet att finansiera sektorn idag och i framtiden. Svar från 70 banker aktiva i den europeiska fastighetssektorn har sammanställts i vår rapport: KPMG Property Lending Barometer.

INSIGHT Magazine

INSIGHT Magazine
Vårt globala infrastruktur-magasin

Sustainability Services

Sustainability Services
Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.