Bank, finans och försäkring 

Vi har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen. Våra 21 000 branschspecialister har ett brinnande engagemang för finansmarknadens utmaningar och levererar förstklassig revision och rådgivning över hela världen. Vår önskan om att ge dig, som kund, en långsiktigt hållbar leverans gör oss till en trygg samarbetspartner – både idag och i framtiden.

Penningtvätt allt högre prioriterat

Penningtvätt allt högre prioriterat

Bankernas kostnader för att motverka penningtvätt skenar.  Det visar KPMGs rapport Global Anti-Money Laundering Survey 2014 där 300 av världens största banker intervjuas. 

   

 

   

Kenneth Sörensen

Kenneth Sörensen

Head of Financial Services

+46 (0)8 723 61 77

Tjänster

 • Revision
 • Skatt
 • Redovisning
 • Riskhantering
 • Regelverk
 • Internrevision och governance
 • IT-revision och rådgivning
 • Förvärv, samgående och avyttringar
 • Forensicutredningar
 • Hållbarhetsfrågor

Sustainability Services

Sustainability Services
Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.