Sverige

Branscher 

Framgång handlar om att hantera risker, möjligheter och regelverk i den bransch och på de marknader man verkar. KPMGs rådgivning utgår från förutsättningarna och utmaningarna i varje enskild bransch. På så sätt medverkar vi till att våra kunder tar tillvara tillväxtmöjligheter och hanterar risker effektivt. Vi utmanar våra kunder att se på sin verksamhet och sina marknader på ett nytt sätt. Oavsett land och affärskultur.