Branscher 

Framgång handlar om att hantera risker, möjligheter och regelverk i den bransch och på de marknader man verkar. KPMGs rådgivning utgår från förutsättningarna och utmaningarna i varje enskild bransch. På så sätt medverkar vi till att våra kunder tar tillvara tillväxtmöjligheter och hanterar risker effektivt. Vi utmanar våra kunder att se på sin verksamhet och sina marknader på ett nytt sätt. Oavsett land och affärskultur.

KPMG:s tjänster

Internationella marknader

Feature image
Investera utomlands? Vi erbjuder undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.

Cyber Security - hur väl rustad står du?

Feature image
KPMG Cyber Security guidar dig genom de nya digitala utmaningarna.

Sustainability Services

Feature image
KPMG Sustainability Services hjälper dig att integrera hållbarhet i verksamheten och att skapa mätbara resultat.

Ekonomiservice

Feature image
Vår ekonomiservice är lika flexibel som dina behov är unika.