Polska

Szczegóły

  • Usługa: Tax
  • Rodzaj: Publikacje seryjne, Informacje o zmianach w przepisach
  • Data: 2012-04-02

Podatki

Podatki
Doradcy podatkowi KPMG pomagają klientom w bezpiecznym ale i efektywnym rozliczaniu podatków.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe - zmiany od 1.04.2012 

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U.z 2012 r. poz. 285).

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim małych pracodawców

 

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie pracodawców, którzy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) zobowiązani są do samodzielnego ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe a więc:

 

  • zatrudniających nie więcej niż 9 osób lub,
  • nieobjętych rejestrem REGON.

 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tej grupy pracodawców ustalona na rok składkowy rozpoczynający się w kwietniu br. będzie wynosiła 1,93 proc. (50 proc. wysokości najwyższej stopy procentowej wynoszącej od 1 kwietnia br. 3,86 proc.). Stopa procentowa wróci więc do poziomu tej, obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r.

 

Naliczenie składek według nowej wysokości

 

Pracodawcy będą zobowiązani do naliczenia składek na ubezpieczenie wypadkowe stosując nową wysokość stopy procentowej składając dokumenty rozliczeniowe za kwiecień a więc w maju br.

 

Większość pracodawców nie zmieni wysokości odprowadzanej składki

 

Przepisy nie wprowadzają większych zmian w przypadku pozostałych pracodawców. Podwyższeniu ulegają stopy procentowe dla grup działalności najbardziej narażonych na ryzyko wypadku (np. górnictwo). Pracodawcy, którym ZUS ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok 2012 nie muszą podwyższać wysokości odprowadzanych składek.

 

Nowe przepisy nie zmieniły najniższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która nadal będzie wynosiła 0,67 proc. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na ten temat prosimy o kontakt.
TaxAlert - Biuletyn podatkowy wydawany ad hoc, kiedy tylko pojawi się ważna informacja z zakresu podatków. 

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do systemu subskrypcji. Możesz wybrać, które strony kpmg.com i publikacje chcesz subskrybować.
Jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem? Zaloguj się