Polska

Szczegóły

  • Usługa: Tax, Corporate and Business Tax
  • Branża: Rynek dóbr konsumpcyjnych
  • Rodzaj: Informacje o zmianach w przepisach
  • Data: 2011-07-25

Jaka stawka VAT dla małej gastronomii 

Podatnik zamierza otworzyć lokal z małą gastronomią. Będzie sprzedawał posiłki zarówno do konsumpcji na miejscu, jak i na wynos. Jaką stawką powinien opodatkować tego typu usługi?

 

autor: Michał Lejman, doradca podatkowy w KPMG w Katowicach

 

Podatnik prowadzący lokal z małą gastronomia, w potocznym rozumieniu, prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług o charakterze gastronomicznym. Kwalifikacja takiej działalności z punktu widzenia VAT może być jednak odmienna.

 

Co do zasady, można uznać, iż prowadzenie wspomnianej działalności jest świadczeniem usług związanych z wyżywieniem. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia ministerstwa finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pozycja 7), usługi takie (z pewnymi wyłączeniami dotyczącymi napojów) podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 8 proc. Usługi związane z wyżywieniem oznaczone są zgodnie z klasyfikacją statystyczną PKWiU 2008 jako ex. 56, a więc obejmują m.in. usługi przygotowania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych, usługi stołówkowe, catering etc.

 

Działalność planowana przez podatnika będzie mieścić się w powyższym zakresie, a zatem w konsekwencji uzasadnione byłoby stosowanie stawki 8-proc.

 

Kwalifikacja podatkowa będzie jednak odmienna, jeżeli działalność podatnika zostanie zinterpretowana jako dostawa gotowych posiłków i dań. Zgodnie bowiem z załącznikiem 10 do ustawy o VAT (pozycja 28) dostawa gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., opodatkowana jest stawką w wysokości 5-proc. Ustawa o VAT nie zawiera definicji gotowych posiłków i dań. Należy jednak uznać, iż będą to m.in. produkty zdatne do spożycia bez dodatkowych przygotować, z wyjątkiem obróbki termicznej (np. zapiekanki, kiełbaski, frytki, hot-dogi).

 

Kwestia rozróżnienia pomiędzy dostawą towarów i świadczeniem usług z punktu widzenia VAT w przypadku dostarczania artykułów żywnościowych ma charakter istotny i stała się także przedmiotem rozstrzygnięć TSUE.

 

Przykładowo w najnowszym wyroku dotyczącym sprzedaży artykułów spożywczych ze stoisk oraz pojazdów (połączone sprawy C-497/09, C-499/09, C-501/09, i C-502/09) Trybunał stwierdził, iż w sprzedaży świeżo przygotowanych posiłków przeznaczonych do natychmiastowej konsumpcji dominującym elementem jest sama dostawa posiłku. Usługi związane z tą dostawą mają jedynie charakter pomocniczy. Z tego też względu taka działalność powinna, co do zasady, zostać uznana za dostawę towarów, która w polskich realiach podatkowych podlega 5-proc. VAT.

 

W rezultacie może okazać się, iż podatnik prowadzący lokal małej gastronomii zmuszony będzie stosować różne stawki VAT. I tak gotowe posiłki sprzedawane na wynos będą podlegały stawce 5-proc., natomiast konsumpcja na miejscu posiłków, których przygotowanie wymaga większego nakładu pracy (odpowiednie przygotowanie, prezentacja etc.) oraz zasobów (posiłek zostanie podany do stołu, klient będzie miał możliwość skorzystania ze sztućców, przypraw etc.), będzie opodatkowana stawką 8-proc.

 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dn. 25 lipca 2011

 

Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG w Polsce. Ponadto wszystkie przedstawione w tekście informacje mają ogólny charakter, a intencją autorów nie było ich odniesienie do jakichkolwiek podmiotów i osób.
Podatki - aktualności  

Rejestracja

Chcesz otrzymywać powiadomienia o podobnych publikacjach? Zarejestruj się i subskrybuj interesujące Cię tematy.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.