Polska

Program Alumni KPMG w Polsce 

Do programu Alumni KPMG  zapraszamy wszystkich, którzy pracowali w KPMG w Polsce, niezależnie od długości czasu zatrudnienia i zajmowanego stanowiska.

Kontakt KPMG Alumni

Kontakt KPMG Alumni

Anna Gajewska

tel. +48 (22) 528 11 13

alumni@kpmg.pl