Norge

Revisjon og bekreftelser 

Revisjon spiller en viktig rolle når tillit skal bygges mellom aktører i markedet og er selve fundamentet i en sunn og god forretningsvirksomhet. Revisjonens primære oppgave er å sikre at den finansielle informasjonen som gis til eiere, markedet og interessenter holder god kvalitet - uavhengig av virksomhetens størrelse eller marked.

I KPMG ønsker vi å hjelpe våre kunder med å oppnå bedre kontroll over virksomheten og få innblikk i risiko og muligheter. Vi gjennomgår regnskap slik at markedsrapporter gir et korrekt bilde av virksomheten, vurderer om systemer og prosesser tar hensyn til risiko og følger formelle regler, i tillegg til å utarbeide en rekke andre attestasjonsrapporter - ikke minst på miljøsiden. På denne måten kvalitetssikrer vi informasjon slik at vi bidrar til å bygge tillit i kapitalmarkedet og skape et sunt næringsliv.

 

Vi opererer under den forutsetning at det er nødvendig med spesialisering for å være ledende innenfor en bransje. Det er utviklingen i lovgivning og regelverk som har gjort - og i stadig stigende grad gjør - at det i dag er helt nødvendig med inngående bransjekunnskap for å kunne foreta en grundig og effektiv revisjon.

 

I KPMG er revisjonsteamene inndelt i team etter bransjekompetanse, med ansvar for å følge både generelle bransjenyheter og endringer i bransjen. Alle revisorer og rådgivere tilknyttet en bransje oppdateres løpende. I tillegg trekkes ressurser fra våre øvrige forretningsområder inn i kundeprosjekter etter behov. Les om disse bransjene her.

 

Samtidig har vi også etablert en nasjonal børsgruppe for våre revisorer som jobber med børsnoterte kunder, for å sikre at disse til enhver tid er faglig oppdatert innen regelverket for børsnoterte foretak.

Revisjonsutvalg

KPMG Audit Committee Institute (ACI) er møteplassen der medlemmer i styre og revisjonsutvalg får praktisk innsikt, tilgang til fageksperter, bygger nettverk og utveksler ideer. Fokus er på risikostyring, internkontroll og rapportering, i tillegg til andre tidsaktuelle tema som strategi og cybersikkerhet som også er på styrets agenda.

Våre tjenester innenfor revisjon og bekreftelser: