Norge

Rådgivning 

KPMG har et av de ledende fagmiljøene innen økonomisk- og forretningsrelatert rådgivning. Vi bidrar til merverdi for våre oppdragsgivere ved å forbedre hele eller deler av virksomheten, forbedre styring og håndtering av risiko samt gjennomføre transaksjoner fra a til å.  

Derfor er vi samarbeidspartner og bidragsyter for noen av Norges mest anerkjente virksomheter i alle deler av forbedringsprosesser, fra strategi til implementering. I dette arbeidet får våre oppdragsgivere tilgang til KPMGs fagmiljø, med et bredt spekter av strategiske rådgivningstjenester og operativ bistand. Vi er et miljø som arbeider tett med de andre tjenesteområdene innen revisjon og skatt- og forretningsjuss. På denne måten kan vi alltid ta ansvar for helhetlige leveranser på noen av de mest komplekse og krevende prosjektene som gjennomføres i dag.

 

KPMGs metodikk og lange erfaring knyttet til å løse slike problemstillinger både i Norge og internasjonalt, kombinert med faggrupper og enkeltrådgiveres betydelige spisskompetanse er en trygghet for våre oppdragsgivere.

 

KPMG arbeider som rådgivere innenfor de fleste sektorer. I vårt tjenestespekter inngår blant annet teknologirådgivning, corporate governance, internkontroll, virksomhetsstyring, granskning på en rekke områder, et bredt spekter av analyser, prosessforståelse og –forbedring, kostnadsreduksjoner, organisasjonsutvikling og aktivt bidrag i gjennomføring av transaksjoner.

 

Les mer om våre tjenester :

 

 

Rune Skjelvan

Rune Skjelvan

Partner/ leder Advisory

+47 4063 9732