Nederland

Accounting Advisory Services 

KPMG Accounting Advisory Services bestaat uit een team van ervaren consultants, die samen met klanten werken aan het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van interne en externe financiële verslaggeving, het verbeteren van financiële processen en de verwerking van bijzondere transacties zoals acquisities en integraties.

figuur AAS

 

Wij verlenen onder meer de volgende diensten:

  • Het implementeren van nieuwe (IFRS) verslaggevingstandaarden
  • Het geven van IFRS training, workshops en algemene IFRS voorlichting, bijv. IFRS Wave 2
  • Opzet en implementatie van algemene en specifieke IFRS e-learning modules
  • Opstellen en beoordelen van Accounting manuals
  • Begeleiding bij IFRS conversie trajecten en integratie
  • Ondersteuning bij Initial Public Offerings
  • Ondersteuning bij verslaggevingvraagstukken bij fusies en overnames
  • Het verbeteren van het financiële rapportageproces (Quality Close)

 

KPMG Accounting Advisory Services bestaat uit ervaren professionals die hun diepgaande kennis van IFRS, US GAAP en de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving combineren met praktijkervaring. Ons uitgangspunt is een praktische aanpak die verder gaat dan het juist toepassen van de regels. Wij kijken samen met u naar de impact van nieuwe verslaggevingstandaarden op processen, systemen en de organisatie.

De consultants van Accounting Advisory Services hebben hun expertise opgebouwd in diverse financiële functies in het bedrijfsleven en de accountantspraktijk.

Het Nederlandse team maakt onderdeel uit van een wereldwijd KPMG netwerk van Accounting Advisory Services professionals.

Contact

Contact

Ruben Rog, partner


 (020) 656 8830

 Ruben Rog