Nederland

Audit 

Deskundigheid voor grote en kleine organisaties

 

In het huidige economische klimaat zoeken ondernemingen, aandeelhouders en stakeholders in toenemende mate naar zekerheid. De accountants van KPMG zien het als hun missie om deze te verschaffen, door vanuit integriteit en deskundigheid tot solide en onafhankelijke oordelen te komen. KPMG heeft een zeer sterke reputatie op het gebied van audit-dienstverlening. We zetten ons specialisme in voor een grote diversiteit aan cliënten, van (inter)nationale beursgenoteerde ondernemingen, tot overheid en midden- en kleinbedrijf.

foto Audit

Overheid en toezichthouders stellen eisen aan de financiële verslaglegging en controle van profit- en non-profit-organisaties. Deze eisen, vastgelegd in wet- en regelgeving, verschillen per type organisatie. KPMG is zeer goed bekend met de vereisten en stemt zijn audit-dienstverlening af op de regelgeving waaraan een organisatie moet voldoen. Ook streven we ernaar om onze controleaanpak optimaal te laten aansluiten bij de specifieke vereisten en behoeften van onze cliënten. Een controle of verklaring van KPMG biedt daardoor inzicht waarop uzelf en anderen kunnen vertrouwen, en verder kunnen bouwen.

 

Kennis van type cliënt én branche
Onze auditprofessionals zijn gespecialiseerd in de financiële sector, beursgenoteerde (inter)nationale ondernemingen, overheid en midden- en kleinbedrijf. Zij werken nauw samen met KPMG-professionals die thuis zijn in een specifieke branche. We kunnen organisaties daardoor diepgaande, specialistische kennis bieden.

 

Lees hier meer over onze audit-dienstverlening. 

 

KPMG Audit voor uw organisatie

Wilt u meer weten over wat KPMG op audit-gebied voor uw organisatie kan betekenen? Selecteer hieronder uw sector en neem contact op met de verantwoordelijk partner. U vindt de contactgegevens onderaan de betreffende pagina.

 

Audit Comittee Institute

Het Audit Comittee Institute organiseert lezingen, discussies en rondetafelgesprekken over ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en audit.

Share this

Share this
Insights into IFRS