Nederland

 

Megaforces en mondiale trends

Organisaties worden de komende jaren geconfronteerd met een aantal mondiale trends, zoals toenemende wereldbevolking, groeiende welvaart en verstedelijking. En met een aantal megaforces zoals toenemende schaarste van grondstoffen en water en klimaatverandering. Deze megaforces hebben verregaande consequenties voor het organisatiemodel (bijvoorbeeld hogere grondstofprijzen en hogere eisen van stakeholders). Maar de megaforces bieden ook belangrijke kansen teneinde het organisatiemodel te optimaliseren. Daarvoor is actie vereist, bij voorkeur vandaag.


Duurzaam ondernemen biedt grote kansen voor kostenbesparing, marktwaarde, innovatie en reputatie, voor zowel de korte, middellange als lange termijn.


KPMG Sustainability Nederland is oprichter van KPMG Global Climate Change and Sustainability Services, een internationaal netwerk van meer dan 700 professionals in 60 landen, toegewijd aan advies-, audit- en belastingadviesdiensten op het gebied van duurzaamheid.