Nederland
Governance, risk en compliance

 

Internal Audit, Risk & Compliance Services

Organisaties moeten zich continu aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden om in te kunnen spelen op groeikansen. Strategische koersen worden onophoudelijk verlegd, maar als het interne beheersingsapparaat niet flexibel meebeweegt is een koerswijziging moeilijk realiseerbaar. Risico’s beïnvloeden hierbij in sterke mate het realiseren van doelstellingen. Niet alleen als een beperkende factor, maar vooral ook als een kans. Hoe meer risicomanagement onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering, hoe succesvoller een organisatie zal zijn. 

 

Het verleden heeft uitgewezen dat buitensporige risico’s organisaties ook nadelig kunnen beïnvloeden, en dit in extreme gevallen zelfs kan leiden tot faillissement. Bij bestuurders, toezichthouders en andere stakeholders neemt hierdoor de behoefte aan zekerheid steeds meer toe. De internal auditfunctie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Hetzelfde geldt voor een adequate corporate governance structuur, effectief risicomanagement en passende internal controls.

 

KPMG Internal Audit, Risk & Compliance Services begeleidt en adviseert organisaties over risico-vraagstukken in de breedste zin van het woord.

Enterprise Risk Management

Het succes van risicomanagement wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop dit deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

Internal control

KPMG helpt organisaties de versnipperde beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen en te integreren, hierbij rekening houdend met soft controls.

Major Projects Advisory

Het identificeren en mitigeren van risico’s bij publieke en private investeringsprojecten.

Internal audit

Taken en verantwoordelijkheden van internal audit afdelingen zullen veranderen. De transformatie naar een strategische audit functie.

Contract Compliance Services

Het optimaliseren van contractuele relaties met derde partijen, gericht op het verhogen van de winstgevendheid.

Soft Controls

Het verhogen van kwaliteit van internal audit door soft controls te integreren en over cultuur te rapporteren.