Nederland

 

Vinden van waarheid en vertrouwen

De vraag ‘wat is er gebeurd’ staat centraal bij het onderzoeken en opsporen van fraude, corruptie, onjuiste besluitvorming en malversaties. Als de waarheid gevonden is kan er gehandeld worden. Vanuit de feiten die Forensic & Integrity boven tafel krijgt, ontstaan de vraagstukken over veranderingen en verbeteringen. Over hoe vertrouwen hersteld kan worden en het ongewenste voorkomen kan worden. Normen en waarden zijn intrinsiek onderdeel van de cultuur. Vertrouwen is altijd de basis in de issues van Forensic & Integrity. 

Forensic technology

Het kunnen ontsluiten van alle relevante informatie is essentieel om een forensisch onderzoek uit te kunnen voeren.

Forensic accounting

Fraude komt steeds vaker voor. De impact van fraude op de betreffende organisatie is vaak groot en heeft niet zelden reputatieschade tot gevolg.

Ethics, culture & compliance

Integrity is voor ons de balans tussen richting en ruimte. Met hard en soft controls zorgt een organisatie ervoor dat mensen het gewenste gedrag vertonen.