Nederland

Uitbreiding B-segment 

Om te komen tot een effectievere gezondheidszorg die van goede kwaliteit is, is gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg geïntroduceerd. Één van de consequenties is een geleidelijke groei van het B-segment.

Het B-segment wordt uitgebreid van 20% van het vrije prijsdeel in de ziekenhuiszorg naar maximaal 34%. Een uitbreiding van het B-segment brengt risico's maar ook kansen met zich mee. Niet alleen voor de inkomsten die gegenereerd worden via het B-segment, maar ook voor de financiering in het A-segment.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG heeft een model ontwikkeld om deze risico's in kaart te brengen. Op basis van eigen ziekenhuisregistraties berekenen wij de budgettaire gevolgen van de uitbreiding van het B-segment. Dit doen wij enerzijds door de gevolgen die een overheveling van DBC's van het A- naar het B-segment voor de FB-parameters heeft te berekenen, anderzijds door de bestaande kostprijzen nog eens onder de loep te nemen. Dit laatste is vooral van belang voor de DBC's in het B-segment. Te meer omdat het bouwregime is komen te vervallen en de kapitaallasten onder de DBC's zijn ondergebracht én dat sinds januari 2008 gewerkt wordt met een uurtarief voor medisch specialisten.

 

Wij toetsen tevens de afwijkingen in de productmix. Voorafgaand aan deze analyses toetsen wij de betrouwbaarheid van de broninformatie. Onze ervaring is dat de bronregistraties kwetsbaar zijn en dit is cruciaal voor de interpretatie van de conclusies die we uit de daarop volgende analyses trekken.

Kostprijzen
Meer uitgebreide informatie over kostprijzen vindt u op deze pagina.

Budgetschoning
Meer uitgebreide informatie over budgetschoning vindt u op deze pagina

Contact

Sander den Hartog

 

 (020) 656 2423

 Sander den Hartog

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u benieuwd bent wat KPMG Gezondheidszorg voor u kan betekenen neem dan contact op met Sander den Hartog.