Nederland

Naar een compacte overheid  

Overheden moeten efficiënter werken, maar hoe?
Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven in het kader van een krachtige, kleine overheid in 2015 6,14 miljard euro om te buigen. Deze ombuiging is niet te realiseren door laaghangend fruit te plukken. Er zal een heroverweging op taken moeten plaatsvinden, maar ook moet er gekeken worden naar hoe en waar taken het meest efficiënt en effectief uitgevoerd kunnen worden. Toegewerkt wordt naar een compacte rijksdienst onder meer door centralisatie van de bedrijfsvoering.

"Een besparing inboeken is niet moeilijk. Het realiseren ervan is een heel ander verhaal."
Paul Dijcks  – partner Public Sector

Wat biedt KPMG?
Vanuit een multidisciplinaire aanpak ondersteunen wij u bij het voorbereiden, uitvoeren en doorzetten van de ambitie om te komen tot een compacte organisatie. Onze rol als KPMG is onder andere het in kaart brengen van de mogelijkheden en het doorrekenen en bouwen van een stevige businesscase. In het verleden werden bezuinigingen wel ingeboekt, maar vaak niet waargemaakt. Door middel van benefit tracking kunnen we voortdurend monitoren of besparingen ook gerealiseerd worden. En waar dat niet gebeurt, kunnen meteen maatregelen genomen worden. Dat is essentieel bij de realisatie van een ‘compacte overheid’.


Meer lezen
Klik op de onderstaande links om meer te lezen over: 

 

 

We wisselen graag met u van gedachten over vraagstukken op dit gebied die u bezighouden. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Paul Dijcks, (070) 338 2126. Voor algemene informatie en offerteaanvragen kunt u contact opnemen met Marjorie Rijkse, (070) 338 2187.

 

 

 

Contact

Contact

Paul Dijcks, partner


 (070) 338 2126

 Paul Dijcks

Feature image

Wim Touw, partner


 (070) 338 2176

 Wim Touw

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Paul Dijcks en Wim Touw vertellen u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

offerte verzoek

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Management Services

 

Online diensten

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals, familiebedrijven, MKB tot overheid en andere non-profit-organisaties.

Regeldruk flexibele arbeid in beeld gebracht

Het pensioenstelsel is voor flexibele arbeidskrachten, ZZP'ers en bedrijven complex en ondoorzichtig. De pensioenregelgeving lijkt niet goed toegesneden op de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt en de toename van flexibele arbeidsrelaties. Pensioenwet- en regelgeving, die voor de traditionele arbeidsovereenkomst is geschreven, gaat steeds meer knellen. Dat schrijft Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk) na onderzoek van KPMG in een advies aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk het rapport op de website van Actal.