Nederland

Naar een compacte overheid  

Overheden moeten efficiënter werken, maar hoe? 

De overheid is in beweging; door het meest hervormende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog worden veranderingen doorgevoerd in de zorg, op de arbeids- en woningmarkt. Er vindt een heroverweging op taken plaats, en er wordt gekeken naar hoe en waar taken het meest efficiënt en effectief uitgevoerd kunnen worden. Van de plannen op papier zijn we nu aangekomen bij het implementeren van de verandering. Wij helpen u de veranderingen te absorberen en creëren een handelingsperspectief voor de toekomst.

 

Sectoren

 

Thema's

Contact

Contact

Paul Dijcks, partner Advisory


 (070) 338 2126

 Paul Dijcks

Feature image

Wim Touw, partner Audit


 (070) 338 2176

 Wim Touw

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Paul Dijcks en Wim Touw vertellen u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

offerte verzoek

Veranderprogramma True Blue

Veranderprogramma True Blue
True blue is de naam van het veranderprogramma van KPMG. Met dit veranderprogramma geeft KPMG concreet invulling aan de veranderingen van de interne organisatie.

Regeldruk flexibele arbeid in beeld gebracht

Het pensioenstelsel is voor flexibele arbeidskrachten, ZZP'ers en bedrijven complex en ondoorzichtig. De pensioenregelgeving lijkt niet goed toegesneden op de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt en de toename van flexibele arbeidsrelaties. Pensioenwet- en regelgeving, die voor de traditionele arbeidsovereenkomst is geschreven, gaat steeds meer knellen. Dat schrijft Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk) na onderzoek van KPMG in een advies aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk het rapport op de website van Actal.