Nederland

Hoe professioneel en transparant opereren (internationale) organisaties voor goede doelen? 

Of het nu gaat om humanitaire hulp bij rampen, bestrijding van ziekten of steun aan de schone kunsten, organisaties voor goede doelen staan voor dezelfde uitdaging: hoe zorg je voor effectieve fondsenwerving en -besteding, efficiënte bedrijfsvoering en solide reputatiemanagement? KPMG Nederland geeft antwoord.

Ontwikkelingen bij fondsen

 

Effectieve bestedingen
Een tsunami in de Indische Oceaan, een aardbeving in Haïti. Rampen waarvoor we graag in de buidel tasten om het leed te verzachten. Maar in hoeverre bereikt het geld daadwerkelijk de plaats van bestemming? Organisaties voor goede doelen moeten kunnen aantonen dat ze hun beloftes waarmaken. Daar komt intensief relatiemanagement bij kijken, maar ook uitgebreide IT-netwerken om projectinformatie te verzamelen en gerichte en open communicatie.

‘Organisaties voor goede doelen moeten kunnen aantonen dat ze hun beloftes waarmaken’
Sietze Haringa – Sectorleider Funding Agencies

 

Professionele bedrijfsvoering en transparante verantwoording
Organisaties voor goede doelen willen dat elke gedoneerde euro zo veel mogelijk tot de laatste cent het goede doel bereikt en willen daarover eerlijk verslag doen. Professionele bedrijfsvoering is nodig terwijl de kosten van overhead minimaal moeten blijven. Een bedrijfsmatige aanpak is ook nodig om adequaat te reageren op transparantie-eisen van donateurs, subsidiegevers en toezichthouders. Maar hoe vorm je je organisatie om tot een strak gemanaged bedrijf? Met effectieve wervingscampagnes, doelgerichte projectbestedingen, internationale samenwerking met partner- en zusterorganisaties, toegewijde medewerkers, solide financieel beheer en heldere communicatie?

 

Reputatie is alles
Voordat een donateur of schenker over de brug komt, moet hij overtuigd zijn van zijn besteding. Ziet hij het belang van het goede doel? Heeft hij vertrouwen in de organisatie? Reputatiemanagement en integriteit zijn daarom van onschatbare waarde. Immers, één ongelukkige actie of uitspraak en je kunt opnieuw bouwen aan je imago. Niet alleen het imago van de organisatie of het doel waarvoor je staat is in het geding, maar ook dat van medewerkers, managers, bestuurders en toezichthouders.


Wat biedt KPMG?

 

Investeren in IT
Hoe bereik je donateurs en onderhoud je goed contact met ze? En hoe geef je ze de juiste informatie over de projecten en bestedingen waar zij in geïnteresseerd of bij betrokken zijn? Allereerst door goede relatiemanagementsystemen en projectinformatieystemen op te zetten. Door informatie uit verschillende systemen te koppelen, houd je donateurs en subsidiegevers tot in detail op de hoogte. KPMG adviseert over de effectieve inzet en beheersing van IT-investeringen.

 

Kostenoptimalisatie
Hoe efficiënt opereert een organisatie? Binnen alle denkbare sectoren buigt KPMG zich veelvuldig over deze vraag. Aan de hand van benchmarks en toonaangevende praktijken maken we inzichtelijk waar kostenoptimalisaties in de bedrijfsprocessen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door het verkorten of vereenvoudigen van procedures, bedrijfsmatige verhoudingen in de projectinzet en de interne ondersteuning, en door verbetering van IT- en administratieve systemen.

 

Transparante werving, besteding, beheer en verantwoording
Voor een transparante bedrijfsvoering en verantwoording heeft KPMG een grote groep audit-specialisten wereldwijd klaarstaan. We helpen bij de verslaglegging, rekeninghoudend met verslaggevingsregels, (financiële) projectmonitoring, governance-codes, CBF-eisen en andere kwaliteitsrichtlijnen. Daarnaast adviseren we graag samen met KPMG Meijburg & Co hoe organisaties kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op fiscaal gebied. Voldoet een instelling aan de anbi-status en is het werken met vrijwilligers en freelancers goed geregeld? Hoe wordt omgegaan met btw bij gala’s en veilingen?

‘KPMG ondersteunt organisaties op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer’ 
Sietze Haringa – Sectorleider Funding Agencies

 

Effectief en verantwoord vermogensbeheer
Een charitatieve instellingen die gaat beleggen? Sommige organisaties voor goede doelen hebben van oudsher een ‘hybride’ karakter en beheren soms omvangrijke vermogens. Daarmee en met het rendement ervan worden de activiteiten en de organisatie bekostigd. De intentie van effectief en verantwoord beleggen is vanzelfsprekend, maar gebeurt het ook met de juiste expertise? KPMG ondersteunt met een scan voor eigen vermogensbeheer en voor vermogensbeheer met hulp van derden. We letten op de doelen, uitgangspunten, voorwaarden  en de governance- en risico-aspecten van beleggingen. Daaraan koppelen we graag ons advies.

 

Imago bewaken
Reputatiemanagement eist pro-actieve risicobeheersing. Waar in de organisatie is kans op reputatieschade het hoogst? Waar liggen integriteitsvragen en fraude-risico’s? Hoe voorkomen we problemen? En wat is het scenario om eventuele schade snel te herstellen? KPMG brengt nationaal én internationaal de risico’s in kaart: daarvoor schakelen we ons wereldwijde netwerk in. 

 

Meer lezen
Klik op de onderstaande links om meer te lezen over:


Beheersing/transparantie


Bedrijfsvoering

 

Contact

Contact

Wim Touw, partner


 (070) 338 2176

 Wim Touw

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Wim Touw, sectorleider Funding Agencies, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

offerte verzoek

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.

Laatste publicaties