Nederland

Onderwijs en belastingen 

Onderwijsinstellingen hebben met vrijwel elk belastingmiddel te maken, variërend van lokale belastingen tot rijksbelastingen als de loon- en vennootschapsbelasting (LB en VPB), de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw). Wie houdt binnen uw organisatie de fiscale regelgeving bij?

Onderwijsinstellingen worden de laatste jaren actief, althans actiever dan voorheen, gecontroleerd door de Belastingdienst. Veel onderwijsinstellingen blijken zich niet bewust te zijn dat ook zij te maken hebben met wettelijke belastingverplichtingen, zoals bijvoorbeeld btw over bepaalde vormen van detachering van personeel. Naheffingsaanslagen btw met boetes kunnen volgen, een onaangename verrassing.

Al uw bedrijfsprocessen, zoals uw primaire (onderwijs)activiteiten, uw commerciële onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, aankopen van activa, nieuwbouwprojecten, commerciële activiteiten, sponsoringprojecten, enzovoort hebben fiscale gevolgen. De meeste onderwijsinstellingen winnen wel deskundig advies in, maar wie binnen uw organisatie beslist of, en zo ja wanneer, dat moet worden ingewonnen?

Bij het 'in control' zijn van uw organisatie, behoort ook het 'in control' zijn van uw fiscale verplichtingen én, niet te vergeten, uw fiscale kansen. Het niet in voldoende mate benutten van vrijstellingen, aftrekmogelijkheden en overige fiscale optimalisatiemogelijkheden betekent de onnodige extra kosten. Het kan daarom geen kwaad u eens te laten adviseren over de vraag welke fiscale adviesbehoefte uw instelling eigenlijk heeft. Vaak kan dat snel worden vastgesteld door in onderwijs gespecialiseerde fiscalisten. Zij geven in hun rapportage aan over welke belastingen u zich wél en over welke belastingen u zich géén zorgen hoeft te maken. En waar uw risico's en kansen liggen. Dat geeft focus, ook op de wat langere termijn.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
De fiscalisten van KPMG Meijburg & Co kunnen u bij allerlei soorten belastingvraagstukken in het onderwijs ondersteunen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw belastingrisico's en vrijstellingsmogelijkheden in kaart brengen door het uitvoeren van zogeheten 'quickscans'. Hierbij kunnen wij eventuele risico's op efficiënte wijze en binnen een kort tijdsbestek inzichtelijk maken en kwantificeren.

Op basis van de uitkomsten van de quickscan, kunnen de risico's voor toekomstige jaren worden uitgesloten door de regelgeving en jurisprudentie voortaan op correcte wijze toe te passen. Naast het detecteren en voorkomen van risico's is de quickscan ook een geschikt instrument om voor de betreffende onderwijsinstelling de niet benutte optimaliseringsmogelijkheden, voor bijvoorbeeld de loonheffing en werknemersverzekeringen, in kaart te brengen.

 

 

Contact

Marjorie Rijkse

 

 (070) 338 2187

 Marjorie Rijkse

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Bent u benieuwd wat KPMG Onderwijs voor u kan betekenen, neem dan contact op met Marjorie Rijkse.