Nederland

Onze corporate responsibility-strategie  

Verantwoord ondernemen volgens een heldere strategie

Binnen KPMG is met name de afdeling Corporate Responsibility (CR) aanjager van de initiatieven en projecten speciaal gericht op het milieu, duurzaamheid, CO2-reductie en maatschappelijk betrokken ondernemen. Door de plaats in de organisatie, rechtstreeks onder de Raad van Bestuur, tracht CR zijn invloed uit te oefenen op alle takken van de organisatie en te fungeren als onafhankelijke speler bij het samenbrengen van partijen en stafafdelingen. Stap voor stap wordt gewerkt aan de versterking van duurzame ontwikkeling binnen KPMG, zowel op nationale als op internationale schaal.

Wij willen graag toonaangevend zijn op dit gebied en leggen de lat dan ook steeds een stukje hoger. Het verankeren van Corporate Responsibility in al onze bedrijfsprocessen vergt tijd en brengt soms lastige keuzes met zich mee. Wij deinzen hier niet voor terug en willen vanuit onze waarden en overtuiging handelen. Hierbij maakt KPMG onderscheid in vier aandachtsgebieden:

  1. CR verankeren in de bedrijfsprocessen
  2. Maatschappelijk betrokken
  3. Duurzaam werken
  4. Dialoog met de samenleving

 

CR verankeren in beleidsprocessen
KPMG wil maatschappelijk verantwoord ondernemen verankeren in de organisatie. Daarom nemen we de belangrijke CR-uitgangspunten op in onze beleidsprocessen.

 


Duurzaam werken
KPMG wil zijn omgeving zo min mogelijk nadelig beïnvloeden. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld groene stroom, werken we in duurzame gebouwen, recyclen we afval en reduceren onze CO2-uitstoot.


Dialoog met de samenleving
Onze stakeholders bepalen welke maatschappelijke onderwerpen voor ons relevant zijn. Daarom zijn we voortdurend met hen in gesprek.

 

Share this

Share this