Nederland

Onze corporate social responsibility-strategie  

Verantwoord ondernemen volgens een heldere strategie

Corporate social responsibility (CSR) begint voor KPMG Nederland met een heldere strategie. Deze brengt lijn in onze ambities op het gebied van CSR. Onze strategie richt zich op 4 pijlers: verankering in onze beleidsprocessen, duurzaam werken, maatschappelijke betrokkenheid en dialoog met de samenleving.

CSR verankeren in beleidsprocessen
KPMG wil maatschappelijk verantwoord ondernemen verankeren in de organisatie. Daarom nemen we de belangrijke CSR-uitgangspunten op in onze beleidsprocessen.


Duurzaam werken
KPMG wil zijn omgeving zo min mogelijk nadelig beïnvloeden. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld groene stroom, werken we in duurzame gebouwen, recyclen we afval recyclen en reduceren onze CO2-uitstoot.


Maatschappelijk betrokken
KPMG ondersteunt verschillende maatschappelijke en vooral educatieve projecten. Hiervoor zetten we bijvoorbeeld de kennis van onze medewerkers in.


Dialoog met de samenleving
Onze stakeholders bepalen welke maatschappelijke onderwerpen voor ons relevant zijn. Daarom zijn we voortdurend met hen in gesprek.

 

Share this

Share this