Nederland

Details

  • Service: Audit, Advisory, Risk Consulting, Sustainability
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 7-11-2011

KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011 

Bedrijven in de opkomende economieën, zoals Rusland, China en Brazilië, winnen steeds meer terrein met duurzaamheidverslaglegging, waarin de ondernemingen verantwoording afleggen over de gevolgen van de bedrijfsvoering voor mens en milieu.
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Vooral ondernemingen in China vallen op. Bijna 60% van de grootste Chinese bedrijven rapporteert op dit moment over duurzaamheid. Met name China loopt hiermee de achterstand die er van oudsher op het westen bestond, snel in. 
Van de ondernemingen in Rusland maakt ruim de helft een duurzaamheidverslag.

 

Dit blijkt uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere drie jaar verricht onder de honderd grootste ondernemingen in 34 verschillende landen. Eén op de drie bedrijven genereert inmiddels financiële waarde uit duurzaamheidinitiatieven.