Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Dómar
Úrskurðir yfirskattanefndar
Lagafrumvörp
Greinaskrif KPMG
Alþjóðlegur skattaréttur
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG
Skattabæklingur 2016

Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er fjallað um dóm héraðsdóms Reykjavíkur varðandi persónuafslátt maka, tvo úrskuði yfirskattar varðandi samsköttun og sektarákvörðun ársreikningarskrár. Þá er einnig vikið að frádráttarbærni vaxtagjalda í Svíþjóð, farið í stuttu máli yfir helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpi til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum og athygli vakin á umfjöllun KPMG um ákvæði hlutafélagalaga sem setur  samningum félaga við tengda aðila ákveðnar skorður. 
Skattatíðindi

Dómar
Nýting skattkorts maka
Héraðsdómur felldi úr gildi ákvörðun ríkisskattstjóra, um að synja manni með takmarkaða skattskyldu, sem naut lífeyrisgreiðslna frá Íslandi, um nýtingu á skattkorti maka.

 

Úrskurðir yfirskattanefndar
Samsköttun við keypt félag á kaupári
Heimild til samsköttunar nær til keypts félags á kaupári, að því gefnu að enginn rekstur hafi farið fram í félaginu.

 

Vanrækslu félags á skilum ársreiknings
Ársreikningi skilað til ársreikningaskrár eftir sektarákvörðun og því fallist á lækkun sektar úr kr. 250.000 í kr. 100.000.

 

Alþjóðlegur skattaréttur
Vaxtagjöld í Svíþjóð

Reglur um takmarkaða frádráttarbærni vaxtagjalda framlengdar.


 

Lagafrumvörp
Frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum
Fjallað er um helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu. Nánar verður fjallað um frumvarpið á morgunverðarfundi KPMG þann 6. desember nk.

 

Greinaskrif KPMG
Samningar félaga við tengda aðila
Vakin er athygli á grein KPMG um ákvæði sem leggur þær skyldur á félagsstjórnir að leita samþykkis hluthafa fyrir samningum að raunverði yfir 1/10 af hlutafé félags, sem gerðir eru við tengda aðila,auk þess að afla sérfræðiskýrslu um verðmæti endurgjaldsins