Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er fjallað um dóm héraðsdóms Reykjavíkur varðandi persónuafslátt maka, tvo úrskuði yfirskattar varðandi samsköttun og sektarákvörðun ársreikningarskrár. Þá er einnig vikið að frádráttarbærni vaxtagjalda í Svíþjóð, farið í stuttu máli yfir helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpi til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum og athygli vakin á umfjöllun KPMG um ákvæði hlutafélagalaga sem setur  samningum félaga við tengda aðila ákveðnar skorður. 
Skattatíðindi

Dómar
Nýting skattkorts maka
Héraðsdómur felldi úr gildi ákvörðun ríkisskattstjóra, um að synja manni með takmarkaða skattskyldu, sem naut lífeyrisgreiðslna frá Íslandi, um nýtingu á skattkorti maka.

 

Úrskurðir yfirskattanefndar
Samsköttun við keypt félag á kaupári
Heimild til samsköttunar nær til keypts félags á kaupári, að því gefnu að enginn rekstur hafi farið fram í félaginu.

 

Vanrækslu félags á skilum ársreiknings
Ársreikningi skilað til ársreikningaskrár eftir sektarákvörðun og því fallist á lækkun sektar úr kr. 250.000 í kr. 100.000.

 

Alþjóðlegur skattaréttur
Vaxtagjöld í Svíþjóð

Reglur um takmarkaða frádráttarbærni vaxtagjalda framlengdar.


 

Lagafrumvörp
Frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum
Fjallað er um helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu. Nánar verður fjallað um frumvarpið á morgunverðarfundi KPMG þann 6. desember nk.

 

Greinaskrif KPMG
Samningar félaga við tengda aðila
Vakin er athygli á grein KPMG um ákvæði sem leggur þær skyldur á félagsstjórnir að leita samþykkis hluthafa fyrir samningum að raunverði yfir 1/10 af hlutafé félags, sem gerðir eru við tengda aðila,auk þess að afla sérfræðiskýrslu um verðmæti endurgjaldsins