Magyarország

 

Szolgáltatásunk

Transzferárképzési tanácsadás 

A vállalatcsoporton belüli árak nem megfelelően alátámasztott meghatározása könnyen a társaságiadó-bevallások jelentős módosításához vezethet. A transzferárképzés nagyon szubjektív terület, nem egzakt tudomány, és csak ritkán lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti ügylet során alkalmazott ár adózási szempontból „helyes”. A szubjektivitásnak ez a magas foka igen jelentős kockázatot hordozhat magában, különösen a minden eddiginél összetettebb, magas volatilitással bíró gazdasági környezetben.

A KPMG transzferárképzési szolgáltatásokkal foglalkozó csoportja elsősorban e kockázatok azonosításában, priorizálásában, illetve kezelésében nyújt segítséget. Ha az országhatárokon átlépő ügyletek jelentős része „kapcsolt vállalkozások” között zajlik, fontos, hogy a vezető beosztású pénzügyi munkatársak tisztán átlássák, hol merülhet fel adókockázat egy adott ellátási lánchoz kapcsolódva. A tájékozottság alapvető fontosságú lehet azért, hogy a cégek felkészülten várják az adóhatóság valószínűsíthető adóellenőrzését, kivédve ezzel az adóhátralékok és bírságok kiszabásának lehetőségét.

Kapcsolat

Beer Gábor

Beer Gábor

partner, az adó- és jogi tanácsadás vezetője

+36 (1) 887-7329

Gódor Mihály

Gódor Mihály

igazgató

+36-1-887-7340

Csoportunk fő szolgáltatási területei az alábbiak:
  • A transzferárak felülvizsgálata
    • Szolgáltatásunk keretében megvizsgáljuk a kapcsolt vállalatok közötti tranzakciókat, azonosítjuk azokat a területeket, amelyek adókockázatokat hordozhatnak magukban, és javaslatot teszünk az esetleges problémák megoldására az árképzési módszerek kialakításában. Javaslataink megfogalmazása során figyelembe vesszük a cégcsoport belső előírásait és a gyakorlati megvalósíthatóságot.
  • A magyar előírásoknak megfelelő nyilvántartás elkészítése – A magyar törvény által előírt transzferár-nyilvántartás elkészítése többletterhet jelent a vállalatok számára, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy a transzferárak kialakítását befolyásoló tények és körülmények megfelelő bemutatásával alátámasszák az alkalmazott árakat. Munkatársaink segítséget nyújtanak a dokumentáció elkészítésével kapcsolatos irányelvek kialakításában, a teljes nyilvántartás elkészítésében, illetve a meglévő transzferárnyilvántartások felülvizsgálatában.
  • Nemzetközi dokumentáció (Master File) elkészítése, felülvizsgálata – Segítünk elkészíteni, illetve felülvizsgálni a multinacionális társaságok nemzetközi transzferár-nyilvántartásait (Master File), összhangban a helyi szabályozásokkal (OECD és Európai Ügyviteli Szabályzat – EU Code of Conduct). Javaslataink megfogalmazása során figyelembe vesszük a cégcsoport belső előírásait és a gyakorlati megvalósíthatóságot.
  • A transzferárakra vonatkozó vállalati irányelvek kidolgozása, stratégiai dokumentációk elkészítése – Külföldön is terjeszkedő magyar vagy regionális vállalatcsoportok számára kínáljuk átfogó tanácsadási szolgáltatásunkat, amelynek keretében megvizsgáljuk a kapcsolt vállalatok közötti tranzakciókban alkalmazott transzferárakat a teljes értéklánc mentén. Globális hálózatunkon keresztül mindegyik releváns joghatóságra vonatkozóan meg tudjuk állapítani a paramétereket, illetve az egyes ügyletek gazdasági megalapozottságát.
  • Közreműködés a hatósági eljárások során, kapcsolattartás az adóhatósággal – Ha az adóhatóság bármilyen szempontból megkérdőjelezi az alkalmazott transzferárakat, munkatársaink segítséget nyújtanak a védekezési stratégia kidolgozásában, a megfelelő dokumentáció elkészítésében, illetve részt vesznek az adóhatósággal történő megbeszéléseken vagy a jogorvoslati eljárásban.
  • Megvalósíthatósági tanulmány – A rendelkezésünkre álló adatbázisok és keresési stratégiánk segítségével ügyfeleink rendelkezésére tudunk bocsátani piaci adatokat és jövedelmezőségi mutatókat több évre visszamenőleg egy adott országra vagy régióra vonatkozóan. Ezek az adatok felhasználhatók a költség és jövedelem, a viszonteladási árak vagy más elfogadott módszer szerint meghatározott eredményesség alátámasztásához.
  • Előzetes árképzési megállapodás (Advance Pricing Agreement – APA) – Szolgáltatásunk keretében munkatársaink segítséget nyújtanak a transzferárkockázatok mérséklését elősegítő előzetes árképzési megállapodás elkészítésében, amely előzetes biztonságot nyújt ügyfeleink részére jövőbeni transzferárügyletek tekintetében.
  • Továbbképzések, konferenciák – Vállalatcsoportok számviteli és más munkatársai részére előadásokat, konferenciákat szervezünk a transzferárakra vonatkozó diagnosztikai módszerekről, a dokumentáció összeállításának technikáiról, a transzferárak vállalatcsoporton belüli összehangolásának lehetőségeiről, valamint igény szerint bármely más, kapcsolódó témáról.