Magyarország

Pénzügyi szolgáltatások 

A pénzügyi szektor alapos ismerete révén segítséget nyújtunk Önöknek a legkülönbözőbb területeken: legyen az az egyre bővülő szabályozók, az új felsővezetői kötelezettségek, az új Bázel II és Solvency II szerinti, tőkemegfelelőséggel kapcsolatos követelmények vagy adóügyi és nyugdíjprogrammal kapcsolatos tanácsadás.
Pénzügyi szolgáltatások

Kapcsolat

László Csaba

László Csaba

szenior partner, a tanácsadási üzletág vezetője

+36 (1) 887-7420

Kockázat- és tőkekezelés
A kockázat központi kérdés a pénzügyi szolgáltatások területén. Akár részvénykibocsátást jegyző befektetési bankárról, akár hitelt felvevő kereskedelmi bankárról, akár egy biztosítási kötvényt kibocsátó biztosítóról vagy egy portfoliót vezető alapkezelőről van szó, mindannyiuknak kell értékelniük és árazniuk, és mindannyiuknak kell kockázatokat kezelniük.
A modern pénzügyi intézeteknek kifinomult eszközökre és módszerekre van szükségük a kockázatok kezeléséhez és csökkentéséhez, miközben a befektetett tőke megtérülését maximalizálniuk kell.

 

A Bázel II és a Solvency II jelentősek voltak abban, hogy megváltoztatták a játékszabályokat, és növekvő igényt támasztottak a kockázatmenedzsment integrált, az egész vállalkozást átfogó megközelítése iránt.

 

A törvényi előírások betartása
A pénzügyi szolgáltatások területe a leginkább szabályozott iparág a világon. A szabályozási környezet folyamatosan változik. A szabályozási kockázatok és kérdések kulcsfontosságú külső ösztönzők a pénzügyi szektor stratégiáiban, folyamataiban és szervezetében. A nemzetközi szabályozás bevezetésére irányuló trend egyre inkább a nemzetközi megoldások keresését ösztönzi.

A KPMG segítséget tud nyújtani a szabályozással kapcsolatban elkövetett hibák megelőzésében, csökkentésében, menedzselésében és kezelésében, illetve segítünk kiaknázni a szabályozásban rejlő üzleti előnyöket.

 

Jelentéskészítés, belső ellenőrzés és vállalatirányítás
A befektetők világszerte magasabb szintű követelményeket támasztanak a beszámolással, magatartással és teljesítménnyel kapcsolatban, különösen a közelmúltbeli üzleti bukások következtében. Az iparág és a kormányzatok mindenütt olyan reformokkal válaszolnak, amelyek a pénzügyi menedzsment, a beszámolás és a vállalatirányítás megerősítését szolgálják.

 

A változó üzleti környezet további követelményeket támaszt - a társaságoknak átfogóbb jelentésekben kell beszámolniuk teljesítményükről, azaz a számokon túlmenően, a nem pénzügyi teljesítményükről is számot kell adniuk. A tőkepiacok bizalmának elnyerése érdekében a társaságoktól egyre inkább elvárják, hogy beszámoljanak értékeikről, az üzleti kockázatokra adott válaszaikról, valamint a célkitűzéseik és a teljesítményük közötti kapcsolatról.

A legtöbb fejlett gazdaságban új standardokat javasolnak, amelyek modernizálják a pénzügyi beszámolókat, hogy elősegítsék a beléjük vetett bizalom helyreállítását. A pénzügyi kimutatások új alapelvek alkalmazásával (pl. valós érték szerinti beszámolás) egyre átláthatóbbakká válnak.

 

A piacreform arra kényszeríti majd a társaságokat, hogy újra vizsgálják meg vállalatirányítási folyamataikat és eljárásaikat a megfelelő ellenőrzés biztosításához. Az igazgatósági tagoknak függetleneknek és kompetenseknek kell lenniük. Az audit bizottságoknak szorosabban együtt kell működniük a felsővezetéssel és a külső auditorokkal a társasági beszámolók minőségének, teljességének és integritásának biztosítása érdekében.

 

Adómenedzsment
A pénzügyi társaságok összetett adószabályozási és olyan egyéb kérdésekkel szembesülnek, mint például:

  • a külföldi adók minimalizálása és az adóhitelek maximalizálása,
  • a vállalatközi árazási politikák létrehozása és menedzselése,
  • a különböző nemzetközi adóügyi beszámolási kötelezettségeknek való megfelelés,
  • az adópolitika változásai hatásainak előrejelzése és kezelése.

 

Az összetett és változó szabályozásnak kitett nemzetközi környezetben a KPMG tagvállalatai együttműködnek annak érdekében, hogy jobb minőségű és szélesebb körű adótanácsadási szolgáltatásokat nyújtsanak multinacionális ügyfeleik számára.

 

Üzleti tanácsadás a pénzügyi szolgáltatási szektorban

Tanácsadási részlegünk a következő főbb szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei számára: ügyfélkapcsolat-kezelés fejlesztése, szervezet- és működésfejlesztés, üzleti folyamatok auditja és újratervezése. Szakértői szolgáltatást nyújtunk szolgáltató központok létrehozásához, valamint működő call centerek hatékonyságának növeléséhez. Segítünk a különböző szabályozások értelmezésében, átvételében és implementálásában, valamint támogatást nyújtunk ügyfeleinknek a Basel II. implementációban és a validációra történő felkészülésben.

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012
A KPMG 100 közép-kelet-európai bankvezetőt kérdezett a régió bankszektorának helyzetéről, beruházási hajlandóságukról és a bankolási trendekről.