Suomi

Yhdistykset ja säätiöt 

KPMG tarjoaa yhdistysten, säätiöiden ja muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen käyttöön kokenutta, toimialan erityispiirteet tuntevaa asiantuntemusta.
KPMG Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus yhdistysten, säätiöiden ja muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilintarkastuksesta, veroneuvonnasta, lakiasioista sekä neuvontapalveluista. Asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti toimialalla tapahtuvia muutoksia ja kehitystä sekä ennakoivat niiden vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan.

 

Muuttuva sääntely, lisääntyneet vaatimukset toiminnan läpinäkyvyydestä sekä epävarmuus taloudellisista ja toiminnallisista resursseista ovat arkipäivää myös yhdistyksille, säätiöille ja muille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja niihin ajoissa reagoiminen ovat yhä tärkeämpi osa alan toimintaa.

Ota yhteyttä

Heidi Vierros

Heidi Vierros

Audit Partner, KHT

020 760 3371

Esimerkkejä palveluistamme

 

 • Tilintarkastus
 • Verosuunnittelu ja -kartoitukset, verotusta koskevat valitus- ja hakemusasiat
 • Lainopilliset asiat
 • Toimintaperiaatteiden ja sisäisen ohjeistuksen laatiminen ja päivitys
 • Toimintojen uudelleen järjestämiseen liittyvät kysymykset
 • Vastuullinen sijoittaminen ja varainhallinta
 • Vastuullinen toiminta ja vastuullisuusraportointi
 • Budjetointi: ennustaminen ja toiminnan seuranta
 • Maksuvalmiuden hallinta ja ennustaminen
 • Riskien kartoitus ja hallinta
 • Sisäinen valvonta ja tarkastus, yleinen organisaation hallintomallin kehittäminen
 • Tietojärjestelmien optimaalinen hyödyntäminen ja valinta
 • Strategiat ja palvelutoiminnan kehittäminen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Kilpailutusprosessien tukeminen

Avainkysymyksiä

 • Oletteko hyödyntäneet mahdollisuuden hakea veronhuojennusta veronalaisille tuloille?
 • Hyödynnättekö aktiivisesti kiinteistöihin liittyvät arvonlisäveron säästömahdollisuudet?
 • Tunnistatteko toimintaanne uhkaavat keskeiset riskit ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi?
 • Onko sijoitustoimintanne vastuullista ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty?
 • Mahdollistaako nykyinen raportointinne riittävän kattavan ja selkeän tiedonvälityksen organisaationne toiminnasta?