Suomi

Hyvinvointipalvelut 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen aika on nyt: rakenteet ja rahoitus muuttuvat. Keskusteluissa korostetaan valinnanvapauden edistämistä, asiakkaan aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä tuottavuuden lisäämistä. Suurta muutosta ei voi jäädä odottelemaan.
KPMG Terveydenhuolto-toimiala

KPMG:llä on kokenut hyvinvointipalveluihin perehtynyt tiimi, jolla on vankka osaaminen konsultoinnista, johtamisesta ja käytännön työstä sosiaali- ja terveyssektorilla. Hyödynnämme toimeksiannoissa yrityksemme moniammatillista osaajajoukkoa sekä kansainvälisen organisaatiomme tietovarantoa ja kokemuksia. Tuomme asiakkaidemme käyttöön strategisia tavoitteita tukevat konkreettiset viitekehykset ja toimintamallit. Työskentelytapamme on sitouttava ja asiakasta kuunteleva.

 

Olemme lukuisissa asiakas- ja kumppanuushankkeissamme kehittäneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus-, järjestämis-, palvelu- ja tuotantorakenteita, palveluketjuja ja niiden ohjausmalleja. Kaikkia hankkeita yhdistää sama tavoite: miten edistetään tulevaa hyvinvointia kestävällä tavalla.

Minna Tuominen-Thuesen

Minna Tuominen-Thuesen

Advisory Partner

020 760 3565

Miten voimme auttaa

 • Sote- ja kuntauudistuksen vaikutusten ennakointi ja analysointi
 • Palveluketjujen ja prosessien kehittäminen ja niiden ohjausmallit
 • Kustannushyöty-analyysit, kustannusvertailut ja taloudellinen mallintaminen
 • Infrastruktuuri- ja kiinteistöhankkeet ja niiden rahoitus
 • Yhtiöittämiset, liikelaitosten muodostaminen ja olemassa olevien rakenteiden purkaminen
 • Hyvinvointiverkon rakentaminen
 • Strateginen johtaminen ja suorituskyvyn parantaminen
 • Johtamisjärjestelmät ja hyvä hallinnointi
 • Palvelujen järjestämisen rahoitus
 • Uusien toimintamallien ja -menetelmien konseptointi
 • Kustannuslaskennan, budjetoinnin ja raportoinnin kehittäminen
 • Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen
 • Organisaation toiminnan ja talouden analysointi ja kehittäminen
 • Kyselyt, seminaarit ja opintomatkat