Suomi

Teknologia, media ja telekommunikaatio 

Teknologia-, media- ja telekommunikaatioalalla muutosvauhti on yhä nopeampaa. Uudet teknologiat, tuotteet ja palvelut, muuttuva kuluttajakäyttäytyminen, taloudessa tapahtuvat käänteet sekä regulaatio muokkaavat markkinoita. Alan toimijoiden on oltava entistäkin joustavampia ja ketterämpiä sopeutuakseen liiketoimintaympäristön muutoksiin, mutta kehitys avaa myös mahdollisuuksia rakentaa aivan uudenlaisia liiketoimintamalleja.
lähikuva verkkokaapeleista

Alan haasteina ovat muun muassa tuotteiden yhä lyhyemmät elinkaaret, hankintaketjujen optimointi, kustannusten hallinta ja tulojen varmennus sekä uusien teknologioiden vaatimat investoinnit. Päänvaivaa aiheuttavat myös IT-muutoshankkeet, immateriaalioikeuksien suojaaminen, taistelu piratismia vastaan, asiakastietojen yksityisyyden suoja ja tietoturvakysymykset sekä yhtälailla riskienhallinta ja muuttuva lainsäädäntö ja regulaatio.

 

Uudet teknologiat ja lisäarvopalvelujen esiinmarssi haastavat aikaisemmat liiketoimintamallit. Perinteiset jakelukanavat, kuten printti, radio- ja tv-kanavat ja elokuva tekevät tilaa yhä uusille digitaalisille vaihtoehdoille. Rajat sisällöntuotannon, kustantajien ja lähetystoiminnan harjoittajien välillä hämärtyvät.

Ota yhteyttä

Esa Kailiala

Esa Kailiala

Partner, KHT

020 760 3686

Langattomat jakeluverkot ja yhä tehokkaammat yhteydet, on-demand -palvelut, rajattomat tallennusmahdollisuudet ja kehittyneet kuluttajapäätelaitteet muokkaavat palveluiden saatavuutta ja kuluttajien käyttökokemuksia. Vaatimukset tuotteiden ja palveluiden laatua, ominaisuuksia ja päivitettävyyttä kohtaan kasvavat. Digitaalisiin palveluihin halutaan myös päästä käsiksi mahdollisimman helposti, ajasta ja paikasta riippumatta ja kohtuullisella hinnalla - tai ilmaiseksi.

 

Muutoksen pyörteissä voittajia ovat ne yritykset, jotka ovat riittävän joustavia sopeutumaan markkinoiden vaatimuksiin, tarttuvat ripeästi uusiin ja nouseviin teknologioihin ja samalla hallitsevat muun muassa sääntelyyn, kustannustehokkuuteen, investointeihin ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset.

 

KPMG:n asiantuntijat Suomessa ja ympäri maailmaa auttavat teknologia-, media- ja telekommunikaatioalan asiakkaita katsomaan yli tämän päivän haasteiden. Autamme ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mahdollisia pitkän ja lyhyen tähtäimen vaikutuksia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet.

Yhteystiedot

KPMG:n toimipaikat
Toimimme Suomessa 23 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme.

Miten voimme auttaa

 • Strategian kehittäminen
 • Ansainta- ja jakelumallien muutokset
 • Operatiivisen toiminnan tehostaminen ja kassavirran hallinta
 • Teknologia ja sen hyödyntäminen
 • Tietoverkot, -järjestelmät ja tietoturvallisuus
 • Palvelujen ulkoistaminen ja ulkoistusten hallinta
 • Projektien hallinta
 • Lisensiointi ja lisenssien hallinta
 • Lakien ja viranomaismääräysten tehokkaassa toteuttamisessa avustaminen
 • Yritysjärjestelyt
 • Verotus