Suomi

Toimialaosaaminen 

Asiantuntemuksemme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja vankka toimialaosaaminen. Tältä pohjalta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme toiminnan tueksi tulevaisuuden kilpailukykyä tukevia näkemyksiä, tietoa ja uusia lähestymistapoja.
KPMG-toimialat
Globaaleilla markkinoilla talouden suhdannevaihtelut, asiakaskunnan rakenteessa tai sijainnissa tapahtuvat muutokset ja muut toimintaympäristön muutokset heijastuvat asiakkaidemme toimintaan yhä nopeammin. Tämä edellyttää entistä parempaa kykyä ymmärtää ja ennakoida taloudessa ja markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Asiantuntijamme seuraavat eri toimialojen kehitystä ja trendejä jatkuvasti. Tukenamme on myös koko KPMG:n maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston osaaminen.