Suomi

Pääomasijoittaminen 

Pääomasijoittaminen (Private Equity) tarkoittaa yksityisiä pääomamarkkinoita, joilla tehdään sijoituksia noteeraamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajat sijoittavat pääomarahastojen kautta. Yksityisyrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus tulee usein harkittavaksi, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle.
Kuva osakekurssien kehitysgraafista

Asiantuntijamme auttavat pääomasijoittajia, näiden portfolioyhtiöitä sekä yrityksensä myyntiä harkitsevia yrittäjiä pääomasijoitusten eri vaiheissa. Voimme auttaa sijoituskohteiden etsimisessä, kohdeyhtiöiden due diligence -tarkastuksissa, sijoitusten ja irtaantumisten toteuttamisessa sekä lisärahoituksen hankinnassa.

 

Olemme tukena myös yrityskaupan jälkeen, esimerkiksi raportointijärjestelmien kehittämisessä ja muissa yrityskaupan jälkeisissä integraatiokysymyksissä. Avustamme myös arvonluontistrategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

Proaktiivinen toimintatapamme varmistaa, että pääomasijoittaja-asiakkaamme saavat aina ajantasaisen tiedon myös muun muassa alaan liittyvistä laki- ja sääntelymuutoksista.

Ota yhteyttä

Kenneth Blomquist

Kenneth Blomquist

Advisory Partner

020 760 3629

KPMG pääomasijoituskentässä

KPMG avustaa niin pääomasijoittajia, näiden portfolioyhtiöitä kuin yrityksensä myyntiä harkitsevia yrittäjiäkin pääomasijoitusten eri vaiheissa.

Mitä on pääomasijoittaminen?

Pääomasijoittaminen (Private Equity) tarkoittaa yksityisiä pääomamarkkinoita, joilla tehdään sijoituksia noteeraamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajat sijoittavat pääomarahastojen kautta. Pääomarahastoihin sijoittavat erilaiset institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot, eli samat tahot, jotka ovat suurimpia omistajia myös julkisesti listatuissa yhtiöissä.

Kenelle pääomasijoitus on varteenotettava vaihtoehto?

Yksityisyrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus tulee usein harkittavaksi, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Jossain kasvuvaiheessa yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä yhtiö pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan laajennusvaiheen onnistumisesta.