Suomi

Kiinteistöt ja rakentaminen 

Nopeat suhdannevaihtelut ja sääntelyn monimutkaistuminen tuovat sekä haasteita että mahdollisuuksia rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille.
Mies taltan kanssa
Kun uusista hankkeista tai kiinteistöinvestoinneista päätetään, joudutaan usein muodostamaan näkemys tulevasta markkinoiden kehittymisestä hyvin epävarman tiedon varassa, jolloin päätöksenteossa muun muassa riskinhallinnallisten näkökulmien merkitys korostuu.

Ota yhteyttä

Markku Sohlman

Markku Sohlman

Partner

020 760 3332

Toimialaa koskeva sääntely kehittyy myös nopealla aikataululla niin liiketoiminnallisesta kuin hallinnollisestakin näkökulmasta. Esimerkiksi energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät muutokset ovat tuoneet haasteiden ohella lukuisia hyödyntämiskelpoisia mahdollisuuksia alan toimijoille. Toisaalta esimerkiksi verotuksen, yhtiöhallinnon ja harmaan talouden torjunnan saralla lainsäädännön tuomat velvoitteet ovat lisääntyneet.

 

Miten voimme auttaa

 

Tarjoamme rakennus- ja kiinteistöalan asiakkaillemme neuvontapalveluita kaikissa liiketoiminnan vaiheissa.

 

Olemme erityisen vahva toimija toimialan transaktioihin liittyvissä neuvontapalveluissa. KPMG:n kiinteistötiimi koostuu eri palvelualueiden ammattilaisista, jotka työskentelevät kiinteässä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Investoinnin hankintavaiheessa avustamme muun muassa strukturoimalla kohteen hankinnan verotehokkaasti. Omistusvaiheessa olemme mukana kohteen liiketoiminnan kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Luopumisvaiheessa tuemme kohteen myyntiprosessissa.

  

Normaaliin palvelutarjontaamme kuuluvat myös tilintarkastus, vero- ja yhtiöoikeudellinen neuvonta, kirjanpito- ja veroilmoituspalvelut sekä muut neuvontapalvelut liittyen esimerkiksi transaktioihin, riskinhallintaan, taloushallinnon kehittämiseen tai erimielisyyksien ja väärinkäytösten selvittämiseen.

 

Erityinen vahvuutemme on asiantuntijoidemme vahva kokemus kiinteistö- ja rakennustoimialasta sekä kiinteistötransaktioista kaikilla palvelualueilla. Tarvittaessa käytettävissä on myös kansainvälisen organisaatiomme resurssit.

 

Palvelemme mielellämme kaikenkokoisia yrityksiä omistajavetoisista yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin. Asiakkainamme on lukuisia pääomasijoittajia, rakennusliikkeitä, kiinteistökehitykseen tai kiinteistövarallisuuden hallintaan keskittyviä yrityksiä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksia, sekä merkittäviä kiinteistöjen käyttäjiä, kuten kunnat, muut julkiset instituutiot ja suuryritykset.