Suomi

Asiakkaamme 

Asiakkaamme edustavat tuhansia eri toimialoilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimivia organisaatioita, joukossa niin Suomen suurimpia yrityksiä kuin omistajavetoisia pk-kentän yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita sekä yhdistys- ja säätiömuotoisia yhteisöjä.

Asiakkaamme - mies tarkastelee jyviä

Toimintamme lähtökohtana on toimialaosaaminen

Kaiken toimintamme perustana ovat toimialaosaamiseemme perustuva tinkimätön ammattitaito, luottamus sekä asiakaslähtöisyys.

 

Haluamme tarjota parasta palvelua kaikille asiakkaillemme. Olemme paikallisesti vahva, luotettava neuvonantaja ja keskustelukumppani kaikkialla, missä asiakkaillamme on toimintaa.

 

Asiakastyömme lähtökohtana on aina asiakkaan tilanne ja hänen tarpeensa, toiminnallemme asetettuja riippumattomuusvaatimuksia sekä muita tilintarkastukselle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia unohtamatta. 

 

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti

Mittaamme eri asiakasryhmiemme tyytyväisyyttä palveluihimme säännöllisesti. Näin saamme ajantasaista tietoa asiakkaiden ajatuksista palvelumme laadusta ja toiveista yhteistyömme suhteen. Asiakkailta saamamme palaute auttaa meitä kehittämään omaa toimintaamme ja palvelutarjontaamme sekä kohdentamaan työtämme oman henkilöstömme osaamisen kehittämiseksi.

Esimerkkejä asiakasratkaisuista

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Asiakasesimerkkejä sosiaali- ja terveydenhuollonalalta.

Infrastruktuuri- ja elinkaarimallihankkeet  Infrastruktuuri- ja elinkaarimallihankkeet

Tutustu asiakasratkaisuihimme infrastruktuuri- ja elinkaarimallihankkeissa.

Kuntasektori

Tutustu hankkeisiin, joissa olemme olleet mukana kehittämässä suomalaisten kuntien ja kaupunkien toimintaa.

 

Veroriitojen ratkaisu

Veroriitojen ratkaisut

Esimerkkejä viime vuosina hoitamistamme merkittävistä veroriidoista. Tapausten taloudellinen intressi on vaihdellut kahdesta miljoonasta eurosta 40 miljoonaan euroon.