Suomi

Vilka vi är 

KPMG är en av världens ledande kunskapsorganisationer, som erbjuder revisions-, skatte- och rådgivningstjänster. Med vår kunskap skapar vi värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknaden.
Vilka vi är

I Finland har vi varit verksamma ända sedan år 1926 då Finlands första revisionsföretag grundades av K.A. Widenius, Edvin Sederholm och Juho Someri. Sedermera, på 1980-talet, blev företaget medlem i det internationella kunskapsföretagsnätverket KPMG. Läs mera om vår historia.

  

Medlemsföretagen inom KPMG-nätverket är medlemmar i KPMG International Cooperative (”KPMG International”) som är registrerad i Schweiz. Varje medlemsföretag är ett juridiskt självständigt och fristående samfund. Sammanlagt har KPMG:s globala nätverk 162 000 anställda i 155 länder. I Finland har KPMG över 850 anställda på 22 orter. 

 

Under räkenskapsperioden 1.10.2012 - 30.9.2014 var KPMG Oy Ab:s omsättning MEUR 98,7. Under samma period uppgick den sammanlagda omsättningen för medlemsföretag inom KPMG International till USD 24,8 miljarder.

 

Kultur och värderingar 

Vår position som ett av världens ledande kunskapsföretag bygger på våra medarbetares kompetens, kvaliteten på våra tjänster inom revision, skatt och rådgivning, hög yrkesetik samt vårt bidrag till det samhälle vi lever och verkar i.

 

Grunden för all vår verksamhet är KPMG:s globalt gemensamma värderingar och kultur, som präglas dagligen i allt som vi gör, såväl inom vår egen organisation som i vårt samarbete med våra kunder och övriga intressegrupper.

 

  • Vi föregår med gott exempel
  • Vi arbetar tillsammans 
  • Vi värdesätter individen
  • Vi söker fakta och förmedlar insikt 
  • Vi kommunicerar öppet och ärligt
  • Vi engagerar oss i samhället 
  • Vi agerar med integritet  

 

Våra arbetsmetoder och kvalitetsstandarder följer noggrant KPMG:s internationellt gemensamma krav där allra högsta prioritet ställs för integritet och förtrolighet. Genom att tillämpa globalt enhetliga metoder kan vi säkerställa att samma principer och metoder gäller i vårt kundarbete överallt där KPMG har verksamhet.

 

Företagsansvar

Att vara ett ansvarsfullt företag är inbyggt i våra globalt gemensamma värderingar och är grunden till all vår verksamhet. Inom sitt eget verksamhetsområde arbetar varje enskilt KPMG-medlemsföretag tillsammans med lokala företag, regeringar och allmännyttiga samfund för att utveckla samhället omkring oss.

 

I och med att vi själva är verksamma inom revision har vi redan en viktig samhällelig roll i att bidra till stabilitet i det ekonomiska systemet. Detta ställer krav även för oss själva - vi kan endast uppfylla vårt mandat i samhället genom att ställa höga krav och standarder för oss själva samt genom att agera på ett ansvarsfullt sätt i allt som vi gör, gentemot alla våra intressegrupper. Vårt synsätt på företagsansvar och samhällsengagemang bygger på ekonomiskt, socialt och miljöansvar. Mera om KPMG:s samhällsengagemang i Finland och internationellt kan du läsa här.

 

Branschanpassade angreppssätt

Vår expertis baserar sig på djup kännedom av kundens verksamhet och stark branschkännedom. Genom att tätt och ständigt jobba med kunduppdrag och -organisationer inom diverse näringsgrenar har våra experter inom revision, beskattning och rådgivningstjänster skaffat sig god kompetens, djupgående insikter och erfarenhet om de särdrag, utmaningar och framtida möjligheter som finns inom olika branscher. 

 

I en föränderlig och alltmer svårförutsägbar omgivning kan vi leverera våra kunder högklassigt kunnande och tydliga lösningar och skapa ett betydande mervärde, oavsett kundorganisationens storlek, juridiska form, bransch eller geografiska verksamhetsområde.

Kontaktuppgifter

KPMG på kartan
I Finland har KPMG över 800 medarbetare på 22 orter.

Nyhetsbrev på svenska

Beställ vårt nyhetsbrev till din e-post. Vi håller dig uppdaterad om bl.a. ändringarna i beskattningen och juridik, samt andra aktuella ärenden som berör familje- och tillväxtföretag.