Suomi

Våra kunder 

Vi är en i högsta grad pålitlig rådgivare och diskussionspartner överallt där våra kunder har verksamhet. Vi vill leverera bästa möjliga service för alla våra kunder.

Våra kunder består av företag från alla branscher och i alla storlekar: vi står till tjänst för såväl globalt verksamma börsbolag som för lokala familjeföretag, för organisationer inom den offentliga sektorn samt för samfund som fungerar i förenings- eller stiftelseform.

 

Vi vill erbjuda förstklassig service och tydliga lösningar som hjälper våra kunder att stärka sin verksamhet och konkurrensförmåga inför framtiden. Genom att kombinera vår samlade kompetens inom KPMG:s internationella nätverk med vår kännedom om lokala förhållanden skapar vi ett betydande mervärde för såväl våra globala som lokala kunder.

 

KPMG:s marknadsposition och företagsimage i Finland är starka. Vi mäter och uppföljer vår kundtillfredsställelse regelbundet. Som våra styrkor har man nämnt bl a pålitlighet, trovärdighet, branschkännedom, professionellt kunnande, ett brett serviceutbud, aktivitet och leveransförmåga. Med hjälp av kundfeedback kan vi utveckla vår egen verksamhet, tjänsteutbud och personalens kunskapsutveckling. Vår målsättning är att KPMG upplevs vara den bästa samarbetspartnern inom sitt område. 

KPMG:s branschsanpassade angrepssätt

Genom att tätt och ständigt jobba med kunduppdrag och -organisationer inom diverse näringsgrenar har våra experter inom revision, beskattning och rådgivningstjänster skaffat sig god kompetens, djupgående insikter och erfarenhet om de särdrag, utmaningar och framtida möjligheter som finns inom olika branscher.

 

Detta specialkunnande tas alltid i beaktande då vi bildar våra serviceteam för individuella kunder. Vi på KPMG, världen runt, följer aktivt med vad som sker inom olika branscher och analyserar framtida utvecklingstrender för att skapa mervärde åt våra kunder.

 

Läs mera om vår omfattande branschkännedom och hur vi kan stå till tjänst.

Kontaktuppgifter

KPMG på kartan
I Finland har KPMG över 800 medarbetare på 22 orter.

Nyhetsbrev på svenska

Beställ vårt nyhetsbrev till din e-post. Vi håller dig uppdaterad om bl.a. ändringarna i beskattningen och juridik, samt andra aktuella ärenden som berör familje- och tillväxtföretag.