Suomi

Tjänster till familje- och tillväxtföretag 

Genom vår närvaro på 22 orter över hela landet är vi djupt förankrade lokalt och känner väl till marknaden. Vi hjälper familje- och tillväxtföretag i deras vardag och framför tydliga lösningar till hur man kan ta itu i med sina möjligheter och utveckla verksamheten i en alltmer komplex och föränderlig verksamhetsomgivning. 
familje- och tillväxtföretag

Förändringstakten i vår omgivning har ökat bland annat på grund av globalisering, hårdare konkurrens, ökande reglering och kontinuerlig osäkerhet. Nya komplicerade ekonomiska, operativa och lagstiftningsmässiga frågor uppstår. Som företagare har du många frågor. Det kan vara stora övergripande frågor och små vardagliga funderingar. Känner jag mig trygg i redovisningen? Hur skall jag utveckla mitt företag? Hur skall jag hantera risker? Vågar jag expandera?

 

KPMG har hjälpt mindre och medelstora samt ägarledda företag i Finland redan i 85 års tid. Vi har en djup kännedom av deras särdrag och förstår de faktorer som bidrar till framgång. Vi är en stark, pålitlig rådgivare och samtalspartner för dig och ditt företag, i vilkenfas i livscykeln ditt företag än befinner sig. Vi vill vara med och utveckla din verksamhet genom att erbjuda tydliga lösningar som samtidigt beaktar såväl ägarnas och företagets målsättningar.

 

Våra specialister inom revisions-, skatte- och omfattande rådgivningstjänster är till ditt förfogande. Vid behov kan du även utnyttja all den kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig inom KPMG:s internationella nätverk.

 

KPMG i Svenskfinland

Våra specialister finns överallt i Svenskfinland. Ta gärna kontakt!

 

Nyland

Marcus Tötterman

tel. 020 760 3348

e-post: marcus.totterman@kpmg.fi 

 

Åboland

Kirsi Adamsson

tel. 020 760 3060

e-post: kirsi.adamsson@kpmg.fi 

 

Åland

David Mattsson

tel. 020 760 3971

e-post: david.mattsson@kpmg.fi

 

 

Österbotten

Hans Bertell

tel. 020 760 3793

e-post: hans.bertell@kpmg.fi 

 

Kontaktuppgifter

KPMG på kartan
I Finland har KPMG över 800 medarbetare på 22 orter.

Nyhetsbrev på svenska

Beställ vårt nyhetsbrev till din e-post. Vi håller dig uppdaterad om bl.a. ändringarna i beskattningen och juridik, samt andra aktuella ärenden som berör familje- och tillväxtföretag.