Suomi

Verokompassi 

KPMG:n lähestymistapa verotuksen hallinnointiin mahdollistaa mahdollisuuksien ja riskien tasapainottamisen yrityksen liiketoiminnassa. Verokompassin suunnat näyttävät tietä kilpailukykyisiin veroratkaisuihin.

Verkkoratkaisuilla kilpailukykyä

Strategia  

Veroasioiden hallinnointi edellyttää strategista näkemystä. Näkemyksestä on hyvä koota verostrategia ja nivoa se yrityksen kokonaisstrategiaan. Avustamme asiakkaitamme verostrategisissa pohdinnoissa.

  

 

Kansainvälisten asioiden hallinta

Verotus on yhtä kansainvälistä kuin kansainvälisen yrityksen liiketoiminta. Seuraamme aktiivisesti globaalia kehitystä ja tuomme asiakkaidemme käyttöön kansainvälisen kehityksen viimeisimmät uutuudet.

 

 

Sidosryhmiin vaikuttaminen 

Olemme aktiivisesti yhteydessä eri sidosryhmiimme sen varmistamiseksi, että käytettävissämme on viimeisin tieto ja parhaat mahdolliset kontaktit. Pyrimme vaikuttamaan lainsäätäjään tilanteissa, joissa lainsäädännössä on kehittämistarpeita.

 

 

Ennakointi 

Ennakoimme tulevia muutoksia ja kehitystrendejä ja mietimme, miten nämä vaikuttavat asiakkaidemme toimintaan. Pyrimme luomaan näkemyksemme tulevasta kehityksestä ja tämän vaikutuksista asiakkaidemme verotukselliseen toimintaympäristöön.

 

 

Nopea reagointi ja selkeät ratkaisut 

Johtaivia periaatteitamme ovat nopea reagointi ja selkeät ratkaisut. Tämä liittyy niin asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin kuin myös lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutoksiin. Mahdollistamme asiakkaillemme muutosten hyödyntämisen.

 

 

 

Teknologia ja prosessit 

Veroasioiden tehokas hallinnointi edellyttää teknologiaratkaisuja ja suunnitelmallisia prosesseja. Teknologiat ja prosessit korostuvat erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tuomme asiakkaidemme käyttöön KPMG:n kehittämät viimeisimmät teknologiaratkaisut, joiden avulla autamme kansainvälisten verovelvoitteiden hallinnoinnissa. 

 

Tiedon hallinta, ylläpito ja jakaminen 

Verotusta koskeva tieto on kansallista ja kansainvälistä. Kummankin määrä on kasvanut suuresti. Toimintamme keskeisiä osa-alueita on verotusta koskevan tiedon hallinta, ylläpito ja jakaminen asiakkaidemme hyväksi.

 

Osaava, innostunut tiimi 

Asiakkaidemme verotuksellisten kysymysten ratkaiseminen on ensisijainen tavoitteemme. Kokoamme innostuneista osaajistamme tiimin, joka hoitaa asiakkaidemme veroasioita kokonaisvaltaisesti. 

 

Yhteystiedot

KPMG:n toimipaikat
Toimimme Suomessa 22 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Timo Torkkel, Partner

Veropalvelut

Puh. 020 760 3370

S-posti: timo.torkkel@kpmg.fi

Tax rates online

Tax rates online
The online rates tool allows you to compare (the highest) corporate and indirect tax rates within a particular country or a particular tax type across multiple countries.