Suomi

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus 

Kulutuksen verotuksen merkitys valtion talouden rahoituskeinona on 2000-luvulla jatkuvasti kasvanut. Samalla näiden verojen osuus yritysten tilittämistä veroista on noussut. Tämä suuntaus jatkuu todennäköisesti tulevaisuudessakin, kun työn verorasitusta ei enää voitane lisätä. Jatkossa pienenkin virheen, epätarkoituksenmukaisen tulkinnan tai käytännön taloudelliset vaikutukset voivat muodostua huomattaviksi – varsinkin, jos seuraukset ehtivät kumuloitua, ellei asiaa huomata ja korjata ajoissa.

Koska tilitettäviä veroja on jo lukumääräisesti paljon, on yritysjohdon ja taloushallinnon välttämätöntä kiinnittää erityistä huomiota arvonlisäverotukseen ja yrityksen toiminnasta ja toimialasta riippuen myös tulleihin ja vakuutusmaksuveroihin.

 

Liiketoiminnan laajentaminen, toimintamallien muutosten ja rakennejärjestelyiden yhteydessä eri vaihtoehtojen vertailuun kuuluu olennaisena osana seurausten arviointi myös välillisten verojen kannalta.

 

Samoin osana yritysten tehokasta johtamista ja hyvää jatkuvaa taloudenpitoa on varmistaa, että arvonlisäverot, tullit ja mahdolliset vakuutusmaksuverot hoidetaan hallitusti, laillisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Ota yhteyttä

Juha Sääskilahti

Juha Sääskilahti

Tax Partner

020 760 3378

Matti Alpua

Matti Alpua

Tax Senior Manager

020 760 3922

Miten voimme auttaa

KPMG:n välillisen verotuksen asiantuntijat voivat avustaa asiakkaitaan kaikissa arvonlisäverotukseen, tulleihin ja vakuutusmaksuveroihin liittyvissä kysymyksissä, muun muassa:

 

  • yksittäisissä tulkintaongelmissa
  • ulkomaisten arvonlisäverorekisteröintien ja -velvoitteiden hallinnoinnissa
  • liiketoimintarakenteiden järjestelyiden vero- ja tullivaikutusten arvioinnissa
     

Yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa myös verojen suoritusten tai palautusten ajankohtiin ja sitä kautta saavuttaa tuntuvaa kevennystä verojen rahoituskustannuksissa.