Suomi

Vastuullinen sijoittaminen, yritys- ja yhteiskuntavastuu 

Autamme asiakkaitamme sisällyttämään vastuullisuusnäkökohtia toimintaansa sekä luomaan uutta vastuullisuuteen perustuvaa sijoitus- ja liiketoimintaa.

 

Vastuullisuudesta on tullut strateginen kilpailutekijä sekä yrityksille että sijoittajille. Sidosryhmien, kuten asiakkaiden, henkilöstön ja viranomaisten odotukset ja vaatimukset kasvavat. Onnistunut ympäristötekijöiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan sisällyttäminen sijoitus- ja liiketoimintaan johtaa parempaan tuottopotentiaaliin, tuloksentekokykyyn ja riskienhallintaan. Nämä tekijät ovat erottamaton osa taloudellista vastuuta.

Aurinkopaneelien asennus

KPMG:n pitkän kokemuksen ja vahvan ammattitaidon avulla asiakkaamme voivat saavuttaa merkittävää lisäarvoa, joka näkyy tuloslaskelman viimeisellä rivillä esimerkiksi parempina sijoituksina, investointeina, transaktioina tai uuden liiketoiminnan kehittämisenä.

 

Olemme kokenut vastuullisuuspalveluiden tuottaja, laaja-alainen toimialaosaaja, jolla on monipuolinen palveluvalikoima ja osaamiseen perustuva näkemys. Toimimme kansainvälisissä verkostoissa aktiivisena vastuullisuuden kehittäjänä.

Palveluvalikoimaamme sisältyy

 • Tuki strategiaprosesseihin 
 • Vastuullinen sijoittaminen ja varainhallinta 
 • Vastuullinen liiketoiminta, rahoitus ja transaktiot 
 • Ympäristö- ja vastuullisuusarvioinnit yritysjärjestelyissä (Environmental Due Diligence) 
 • Vastuullisuusraportointi ja varmennus 
 • Ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan selvitykset ja markkina-analyysit

Ota yhteyttä

Tomas Otterström

Tomas Otterström

Advisory Partner

020 760 3665

Nathalie Clément

Nathalie Clément

Advisory Senior Manager

020 760 3270

Harri Wihuri

Harri Wihuri

Advisory Partner

020 760 3892

Vastuullisuuden megatrendit

 • Autamme asiakkaitamme arvioimaan megatrendien vaikutuksia omaan organisaatioonsa ja liiketoimintaan, tunnistamaan sidosryhmien tarpeet ja asemoitumaan alan muihin toimijoihin nähden.
 • Neuvomme strategian ja toimintapolitiikan laatimisessa mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja riskien hallitsemiseksi.

Vastuullinen sijoittaminen

 • Palvelumme kattavat tuen sijoitusstrategian laadintaan, eri sijoitusratkaisujen ja omaisuuslajien arvioimiseen sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoon.
 • Tuemme myös varainhoitajia ja projektikehittäjiä sijoitustuotteiden kehittämisessä ja varainhankinnassa ja yrityksiä vastaamaan vastuullisten sijoittajien tarpeisiin.

Vastuullisuustyön kapitalisoiminen

 • Autamme asiakkaitamme ilmasto- ja ympäristökilpailukyvyn kehittämisessä ja yritysvastuun tason mittaamisessa 
  esimerkiksi Dow Jones Sustainability -indeksin ja Carbon Disclosure -projektin avulla
 • Autamme kehittämään vastuullisuuteen perustuvaa uutta liiketoimintaa ja hallitsemaan riskejä toimitus-, tuotanto- ja hankintaketjussa
 • Teemme yritysjärjestelyissä ympäristö- ja vastuullisuusarviointeja, joilla voi olla merkittävä vaikutus järjestelyn kohteena olevan liiketoiminnan kauppa-arvoon
 • Tuemme tuote- ja palvelutasolla hiili- ja vesijalanjäljen hallinnassa, standardien noudattamisessa ja ympäristöominaisuuksien varmentamisessa 
  Projektitasolla asiakkaamme voivat hyödyntää ilmastorahoituksen ja muiden energia- ja ympäristökannustimien osaamistamme
 • Neuvomme vastuullisuusraportoinnin kehittämisessä entistä tasapainoisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi
 • Varmennamme yritys- ja yhteiskuntavastuutoiminnan tuloksia

Vastuullinen liiketoiminta

lisää yrityksen kiinnostavuutta sijoituskohteena, tehostaa riskienhallintaa, kasvattaa myyntiä, vaikuttaa myönteisesti henkilöstön saatavuuteen ja sitoutumiseen sekä vahvistaa yritysbrändiä ja yrityksen markkina-arvoa.

 

Vastuullinen sijoittaja

toimii arvojensa mukaisesti, pyrkii parantamaan sijoituskohteiden arviointia ja hallitsemaan maineriskejä sekä tavoittelee ennen kaikkea parempaa tuotto-riski suhdetta sijoituksilleen.

 

Vastuullisuus julkishallinnossa

merkitsee elinympäristömme vaalimista, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvää hallintotapaa. Siihen liittyy yhteiskunnan tavoitteiden mukainen yritysten ja sijoittajien toimintaympäristöön vaikuttaminen kannustimilla, ohjeistuksella ja rajoitteilla.

Vastuullisuuden megatrendit

Vastuullisuuden megatrendit