Suomi

Toimitusketjun ja operatiivisen toiminnan kehittäminen 

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja ymmärtämään kaikki käytettävissä olevat keinot suorituskyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus johtoryhmien tukemisesta kannattavuusprojekteissa.

Toimitusketju - satamakontit

Vahvuutemme:

 • Kokenut ja omistautunut operatiivisen ja taloudellisen johtamisen ammattilaisista koostuva tiimi, joka on konsultoinut sekä yritys- että pääomasijoittaja-asiakkaita 
 • Metodologiamme, jota olemme soveltaneet useissa eri projekteissa ratkaisten onnistuneesti useita erilaisia operatiiviseen toimintaan liittyviä haasteita 
 • Laaja käytännön kokemus eri toimialoilta, mukaan lukien kuluttajatuotteet ja kaupan ala, teollisuustuotteet sekä teknologia, media ja telekommunikaatio
 • Kansainvälinen sisäinen ja ulkoinen verkostomme, jota hyödynnämme tarjotaksemme parhaan mahdollisen näkemyksen tarkasteltavasta toiminnosta ja toimialasta sekä vaihtoehtoisista toimintamalleista
 • Kokemuksemme useista menestyksekkäistä projekteista, joissa asiakkaamme ovat parantaneet tuloksentekokykyään pysyvästi

Ota yhteyttä

Harri Wihuri

Harri Wihuri

Advisory Partner

020 760 3892

Henk-Jan Kruit

Henk-Jan Kruit

Advisory Assistant Manager

020 760 3129

Operations strategy -palvelut

 • Kustannusten hallinta: Kustannusten vähentäminen, organisaation kehittäminen kustannusten, investointien sekä käyttöpääoman hallintaa ajatellen, lean-projektit
 • Toimintamallin muutokset: Toimintamallin muutokset ja vaihtoehtoisten toimintamallien kehittäminen vaativissa muutosprojekteissa
 • Kaupalliset ja liiketoiminnalliset muutokset: Liikevaihtoa ja tulosta parantavien tekijöiden tunnistaminen, markkinointipanostusten takaisinmaksuajan lyhentäminen, osaamisen kehittäminen myynnissä, markkinoinnissa sekä hinnoittelussa
 • Kehityspotentiaalin arviointi yrityskaupan yhteydessä: Toimintojen kehityspotentiaalin tarkka arviointi yrityskaupan yhteydessä arvon maksimoimiseksi

 

Hankintatoimen kehittäminen

Tarjoamme konsultointipalveluja hankintatoimen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kustannusten hallinnasta kansainvälisten hankintaorganisaatioiden toimintamallien muutosprojekteihin.

 

 • Kustannusten hallinta: Eri kululajien tarkka ja läpinäkyvä analyysi, kategorioihin liittyvien kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen, suoritustason mittaaminen ja säästöjen raportointi, strateginen hankinta, toimittajien ja toimittajapohjan hallinta, verotehokas hankinta sekä sopimusten hallinta
 • Toimintamallin muutokset: Hankintatoimen uudelleenorganisointi, organisaation kyvykkyyden kehittäminen, prosessien kehittäminen, international procurement office -yksikön implementointi
 • Henkilöstön osaaminen: Hankintahenkilöstön osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä procurement academy -koulutukset
 • Hankintastrategia: Strategian kehittäminen ja yhtenäistäminen

 

Kokemuksemme perustuu yli 3000 kansainvälisesti toteutettuun hankintaprojektiin, jotka ovat kattaneet yli 500 eri hankintakategoriaa. Keskitymme tulosparannusten saavuttamiseen, tuomme läpinäkyvästi esille projektiemme tulosvaikutuksen ja olemme valmiita sitomaan palkkiomme tulosvaikutukseen. Tietokannassamme on vertailudataa yli 75 tuhannesta säästöhankkeesta, jotka on tunnistettu projektiemme yhteydessä.

Supply Chain Agility: Managing Change

KPMG:n vuosittainen kansainvälinen tutkimus toimitusketjun hallinnan maturiteetista jaoteltuna 11 toimialan mukaan.

 

The Power of Producement

KPMG:n kansainvälinen tutkimus hankintatoimen tilasta ja kehitystrendeistä.