Suomi

Tietoturvakoulutus  

Julkiset kurssimme ja organisaatioille räätälöidyt koulutukset lisäävät organisaatioiden työntekijöiden tietoturva- ja tietosuojaosaamista ja osaltaan auttavat jalkauttamaan tietoturvallisuuden ja tietosuojan osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa. Henkilöstön osaamisen ylläpidolla organisaatio toteuttaa osaltaan myös lakisääteisiä vaatimuksia.

 

Kurssit voivat tähdätä johonkin ammattitutkintoon kuten CISSP, CISM tai CPTE tai liittyä johonkin tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi tietosuojavastaavan rooliin.

 

KPMG:n arvostetut tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijat tarjoavat opintojaksoillamme alan viimeisimmän tietotaidon ja käytännön kokemuksia asiakkaidemme käyttöön.

Ota Yhteyttä

Mikko Viemerö

Mikko Viemerö

Advisory Assistant Manager, CIPP/E, CIPM, CIPT, CISA, CISM

020 760 3530

Mika Laaksonen

Mika Laaksonen

Partner, CISA, CISSP, CISM, CGEIT, ISMS ja KATAKRI Lead Auditor

020 760 3337

Julkiset tietoturvakurssit

 • Tietoturvallisuuden ammattitutkintoihin valmentavat koulutusjaksot (CISSP, CISM, CPTE)
 • Kattava tietoturvallisuuden koulutusohjelma, 10 pv (vaihtoehtoisesti yksittäisiä koulutusjaksoja)
 • Sovelluskehityksen tietoturvallisuus-koulutusohjelma
 • Automaation tietoturva
 • Organisaation tietosuojariskien hallinta
 • Tietoturvallisuuden seminaarit ja ajankohtaistapahtumat

Asiakkaille räätälöidyt kurssit

 • Koko henkilöstön tietoturva- tai tietosuojaperehdytys
 • Hankintojen/sovelluskehityksen tietoturvallisuus
 • Tietosuojavastaavan koulutus  
 • Säännölliset ja jatkuvat koulutusohjelmat (esim. 2 kk välein aihe/osallistujaryhmä)

Web-pohjaiset koulutuskokonaisuudet

 • Yleiset tai räätälöidyt selainpohjaiset, SCORM- yhteensopivat koulutuskokonaisuudet (tietoturva, tietosuoja yms.)
 • Koulutusten hallinnointi ja suorituksen raportointi