Suomi

IT-neuvontapalvelut 

Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, liiketoiminnan ohjausta ja johtamista sekä koko organisaation toimintaa tukien.

KPMG:n IT-neuvontapalvelut tarjoavat tietohallinnon toiminnan kehittämiseen soveltuvia asiantuntijapalveluja muun muassa tietojärjestelmätarkastuksen, riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden alueilta.

 

Lisäksi autamme analysoimaan IT-toimintoihin liittyviä riskejä sekä löytämään toiminnan kehittämiseen liittyviä toimintatapoja.

Ota yhteyttä

Janne Vesa

Janne Vesa

Advisory Partner

020 760 3512

Harri Wihuri

Harri Wihuri

Advisory Partner

020 760 3892

Palvelumme kattavat muun muassa seuraavat alueet:

 

ICT-strategia, organisaatio, ICT-johtaminen ja kehittäminen

Olemme yrityksen johdon kumppani mietittäessä ICT:n avulla saavutettavia liiketoimintahyötyjä.

Toiminnanohjausjärjestelmät ja liiketoimintatiedon hallinta

Tuemme asiakkaitamme prosessien kehittämisessä, järjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja laadunvarmistuksessa.

IT-hankinnat ja muutosprojektit

Autamme kehittämään IT-hankintaa ja tunnistamaan ulkoistustarpeet. Tuemme muutosprojektien toteuttamisessa ja projektihallinnan kehittämisessä.

ICT-omaisuudenhallinta

Autamme ICT-omaisuuden hallinnan haasteissa ja kehittämisessä. Vahvuutenamme ovat syvällinen lisenssien hallinnan tuntemus ja SAM-prosessit.

Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuurin (Enterprise Architecture) avulla luodaan yhteinen kieli liiketoiminnan, IT-ammattilaisten ja tietoturva-ammattilaisten välille.