Suomi

Uutiset ja julkaisut 

Uutisia ja julkaisuja -tietokantaan on koottu KPMG:n tuottamia tutkimuksia, raportteja ja muita julkaisuja ajankohtaisista ilmiöistä ja haasteista, joita organisaatiot eri toimialoilla ja markkinoilla toiminnassaan kohtaavat.
Siirry hakuun
Tulokset 1-10 / noin 199.
1  2  3  4  5  Seur.>  
KuvaOtsikko/KuvausPäiväys 
 

Kuluttajien mediakäyttäytyminen murroksessa

KPMG:n raportti selvittää sitä, miten kuluttajien medianälkä kasvaa ja mediakäyttäytyminen monipuolistuu ja pirstaloituu yhä useampiin kanaviin.
Modified date: 16.1.2015
Liiketoiminta- tai toimiala-aihe; Tutkimusraportti
 

Osakkeiden lahjoitus työntekijälle - lahjaa vai ansiotuloa

Korkein hallinto-oikeus on kolmessa ratkaisussaan ottanut kantaa rajanvetoon lahjan ja ansiotulon välillä.
Modified date: 16.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

Amendments in Finnish corporate income taxation as of 2014

The corporate income tax rate was reduced to 20 % as of 2014. Several other changes to corporate income taxation were also introduced including changes to deductions relating to education and entertainment expenses.
Modified date: 16.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

KHO:n ennakkopäätös konsernilainan alaskirjauksen vähennyskelpoisuudesta

Korkein hallinto-oikeuden mukaan sisaryhtiölle annetun lainasaamisen alaskirjaus oli verotuksessa vähennyskelpoinen menetys tilanteessa, jossa määräysvalta kummassakin yhtiössä oli luonnollisella henkilöllä.
Modified date: 16.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

Asiakas- ja jäsenlehtien valmistuksen arvonlisäverotus KHO:n pohdittavana

KHO:n ratkaisun mukaan arvonlisäverolaissa tarkoitettua sanoma- ja aikakauslehtien tilausmyyntiin sovellettavaa alennettua 10 %:n verokantaa ei voida soveltaa tilanteessa, jossa lehden valmistustyön ostaja pitää itse hallussaan julkaisijan oikeuksia.
Modified date: 16.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

Verohallinnolta uudistettu ohje terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotuksesta

Ohjeessa on huomioitu KHO:n vuosikirjaratkaisut KHO 2013:40 ja KHO 2013:39 ja siinä on otettu kantaa myös moniin muihin terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen haastaviin rajanvetokysymyksiin.
Modified date: 16.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

Osinkoverotuksen muutokset - uusia velvoitteita listaamattomille yhtiöille

Osinkojen veronalaisuuteen tuli muutoksia vuoden 2014 alusta alkaen. Lisäksi listaamattomien yhtiöiden velvoitteet lisääntyivät osinkojen maksuun liittyvällä ennakonpidätysvelvollisuudella.
Modified date: 16.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

Satamapalveluiden arvonlisäverotus KHO:n tarkastelussa

KHO:n mukaan verovapautussäännökset soveltuvat myytäessä palveluja kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen tarpeita varten, vaikka palveluita ei veloitettaisi välittömästi varustamolta.
Modified date: 15.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2015:11 ja omavaraisuusasteen vertailu

Tilinpäätökseen merkittyä poistoeroa vähennettynä laskennallisella verovelalla ei luettu oman pääoman eräksi vaikka poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä merkittiin konsernita-seessa omaan pääomaan.
Modified date: 15.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 

US RIC was exempted from Finnish WHT under EU law

SAC ruled that free movement of capital precludes levying WHT on dividends paid to taxpayers established in a non-EU Member State, if dividends would be tax exempt in a corresponding domestic situation
Modified date: 15.1.2015
Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
1  2  3  4  5  Seur.>