Danmark

Finansielle virksomheder – skat og moms 

Den finansielle sektor er præget af megen turbulens og usikkerhed. Et er dog sikkert: Fremtiden vil medføre flere regler og mere lovgivning på alle niveauer. KPMG kan hjælpe med at imødekomme fremtidens udfordringer.

Udvikling af nye produkter, omstruktureringer, køb og salg af virksomheder, implementering af nye regler. Listen er lang over de områder, hvor skatteforhold i finansielle virksomheder kan spille en afgørende rolle.

 

I branchegruppen Financial Services rådgiver vi den finansielle sektor med afsæt i mange års erfaring med at skabe løsninger, der er skattemæssigt optimale for vores kunder. Vi har fokus på at hjælpe din virksomhed med at forstå de nuværende og fremtidige skattemæssige konsekvenser af virksomhedens aktiviteter.

Et udvalg af typiske rådgivningsopgaver for den finansielle sektor

  • Skattemæssig optimering
  • Strukturer for investeringsprojekter (private equity m.v.)
  • Omstruktureringer – hvordan gøres det mest hensigtsmæssigt?
  • Opgørelser i forbindelse med pensionsafkastbeskatning samt udarbejdelse af erklæringer, herunder implementering af de nye PAL-regler
  • Investeringsbeslutninger, konsekvensberegninger m.v.
  • Tax opinions på finansielle produkter

Sparring til din interne skatteafdeling

De fleste finansielle virksomheder har interne skatteafdelinger, og for dem kan det ofte være en fordel med opdatering og sparring fra specialister inden for de skattemæssige finansielle forhold.

 

Financial Services kan hjælpe jeres interne skatteafdeling med at fortolke relevante regelsæt samt hjælpe jer med at få et overblik over de skattemæssige konsekvenser og muligheder, jeres virksomhed har.

 

KPMG tilbyder desuden kurser i løbet af året, som kan hjælpe de skatteansvarlige med at få overblik og blive opdateret i forhold til nye regler og konsekvenserne heraf.

Kontakt os

Inge Heinrichen

 

Inge Heinrichsen

Partner
Telefon +45 73 23
37 61 iheinrichsen@kpmg.dk

 

 

 

Jacob A. Lie

Partner
Telefon +45 73 23 32 76

jlie@kpmg.dk

Financial Risk Management

Opnå balance og effektiv risikostyring i din finansielle virksomhed.

Tax rates online

Tax rates online

    Med KPMG's Online Rate Tool kan du sammenligne forskellige typer skatte- og momssatser inden for et enkelt land eller sammenligne en bestemt type sats mellem op til fem lande.